Wschód Kultury – kultura dla rozwoju Polski Wschodniej

“Wschód kultury” to nowa forma współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego. Po raz pierwszy na taką skalę trzy miasta – Białystok, Lublin, Rzeszów odkrywają nowe możliwości współdziałania środowisk na rzecz obiegu kultury ponad granicami, wymiany artystycznej i kulturalnej, mobilności artystów i dzieł. Projekt powstał dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych i samorządów wschodniej Polski, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.

Wschód Kultury jest rozszerzeniem projektu Europejski Stadion Kultury, który w związku z przygotowaniami do EURO 2012 był realizowany w latach 2011-2012 w Rzeszowie i w 2012 również w Lublinie. Wykorzystując potencjał kulturowy ostatnich dwóch lat, Białystok, Rzeszów i Lublin postanowiły kontynuować przedsięwzięcie formułując nową nazwę, która odnosi się nie tylko do geograficznej lokalizacji miast, współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego, ale także do dynamicznego rozwoju kulturalnego Polski Wschodniej. Wschód Kultury został zainaugurowany w marcu podczas seminarium „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” w Lublinie.

W ten sposób Wschód Kultury łączy siły Polski Wschodniej w budowaniu Partnerstwa Wschodniego oraz inicjuje kształcenie nowych kompetencji w kulturze, m.in. w dziedzinach dialogu międzykulturowego, nowych mediów oraz animowania i zarządzania projektami „ponad granicami”.

Misją Wschodu Kultury jest rozwój miast poprzez współpracę kulturalną z krajami Partnerstwa Wschodniego a także pogłębienie współpracy między miastami Polski Wschodniej w celu tworzenia wspólnych, odważnych i wieloletnich programów kulturalnych.

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem miast będzie organizacja trzech festiwali: w Rzeszowie Europejski Stadion Kultury pod koniec czerwca, w Białymstoku Inny wymiar zaplanowany na koniec września oraz w Lublinie festiwal Integracje – Mediacje towarzyszący Kongresowi KIEW pt. „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”, na początku października. Program artystyczny będzie opierał się przede wszystkim na inicjatywach lokalnych operatorów kultury i artystów, wymianie projektów artystycznych między miastami, a także wspólnych projektach realizowanych z artystami z krajów Partnerstwa Wschodniego. Współpraca z krajami Partnerstwa Wschodniego ma pokazać ich potencjał, a także być inspiracją dla uczestników festiwali, gdyż kultura tych krajów nie jest wciąż w Polsce znana i popularna. Projekt odbywać się będzie w trzech odsłonach:

 

Informacje prasowe