Euro East Culture

Partnerstwo Wschodnie uznaje wartość współpracy kulturalnej i dialogu międzykulturowego jako integralną części wszystkich polityk zewnętrznych i podkreśliła znaczenie współpracy kulturalnej w rozwiązywaniu procesów i wyzwań politycznych.

Dlatego Partnerstwo Wschodnie powołało program dla Kultury Partnerstwa Wschodniego, który wzmocni potencjału sektora kultury w regionie oraz zwiększy rolę kultury jako czynnika zmian, budowania wartości i tworzenia wspólnot.

Program zapewnia zarówno pomoc techniczną wychodząc na przeciw konkretnym potrzebom instytucji publicznych i regionalnego sektora kultury oraz dotacje dla organizacji pozarządowych społecznych i kulturalnych – profit i non-profit – oraz dla krajowych i lokalnych instytucji na rozwój projektów współpracy regionalnej. Program obejmie cały sektor kultury, w tym kino i sztuki audiowizualne, sztukę współczesną, dziedzictwo materialne i niematerialne, jak również wsparcie dla projektów dziedzictwa narodowego.

Euro East Culture