Program

„ KULTURA DLA PARTNERSTWA WSCHODNIEGO”

Lublin, 4 – 6 października 2013

PIĄTEK, 4 PAŹDZIERNIKA

9:00 – 10:00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10:00 – 11:30      
OTWARCIE KONGRESU:
Prezentacja założeń Kongresu z udziałem Prezydenta Miasta Lublin, Dyrektora Narodowego Centrum Kultury, Ministra Kultury Gruzji, Rady Programowej Kongresu i zaproszonych gości
Prowadzenie:
Rafał Koziński (Warsztaty Kultury, Polska)
„Kultura i solidarność”-
wykład inauguracyjny Krzysztofa Czyżewskiego
Miejsce: Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie

11:30 – 12:00       
PRZERWA KAWOWA

DYSKUSJE I WARSZTATY

12:00 – 13:30   
KULTURA I TOŻSAMOŚĆ: „Co dla nas znaczy Europa? Głos ludzi kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego w debacie o nowej narracji dla Europy” – debata, warsztaty
Moderator: Krzysztof Czyżewski (Fundacja Pogranicze, Polska)
Paneliści: Vahram Aghasyan (Centrum Kultury Suburb, Armenia), Tarlan Gorchu (Centrum Kultury dla Dzieci TUTU, Azerbejdżan), Andrei Khadanovich (poeta, Białoruś), Levan Khetaguri (Państwowy Uniwersytet Ilia, Gruzja),  Iryna Magdysh (Wydział Kultury Miasta Lwów, Ukraina), Larisa Turea (krytyk teatralny, Mołdawia)
Miejsce: Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie

12:00 – 13:30
KULTURA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA: „Czytanie wybranych metropolii krajów Partnerstwa Wschodniego i Europy Środkowej przez funkcjonowanie przestrzeni publicznych” – prezentacje
Moderator: Paweł Jaworski (Fundacja Napraw Sobie Miasto, Polska)
Paneliści: Anton Polskyi (Partizaning, Rosja), Marcin Skrzypek (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Polska), Aneta Spaseka (Prva Arhi-Brigada, Macedonia), Vladimir Us (Stowarzyszenie Oberliht, Mołdawia)
Miejsce: Sala Prób 4, Centrum Kultury w Lublinie

12:00 – 13:30
KULTURA NOWYCH KOMPETENCJI: „Jakie nowe kompetencje potrzebne są kulturze?” – debata
Moderator: Ludwig Henne (menadżer kultury, Niemcy)
Paneliści: Jean Pierre Deru (Stowarzyszenie Marcela Hictera, Belgia), Darius Polok (MitOst, Niemcy), Wato Tsereteli (Centrum Sztuki Współczesnej w Tbilisi, Gruzja), Eva Khachatryan (Centrum Kultury Suburb, Armenia), Sanjin Dragojevic (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja), Leszek Napiontek (Biuro Kultury Miasta Stołecznego Warszawy, Polska)
Miejsce: Sala Czarna, Centrum Kultury w Lublinie

12:00 – 13:30
KULTURA I ROZWÓJ: „Jak rozumiemy rozwój w kulturze i rozwój poprzez kulturę” – debata
Moderator: Adam Reichardt (New Eastern Europe, Polska)
Paneliści: Natasa Borodzic (Slobodne veze, Chorwacja), Anna Ghazaryan (Ministerstwo Kultury, Armenia), Cornelia Bruell (Austria), Jasminko Halilovic (Udruženje Urban, Bośnia i Hercegowina), Ghita Khladi (Stowarzyszenie Afrikayna, Maroko), Luciano Gloor (Program Kultura dla Partnerstwa Wschodniego, Szwajcaria/Włochy); Oliver Reisner (Delegacja Unii Europejskiej w Gruzji), Markiyan Ivashchyshyn (Stowarzyszenie Artystyczne Dzyga, Ukraina), Danuta Glondys (Stowarzyszenie Willa Decjusza, Polska)
Miejsce: Sala Kinowa, Centrum Kultury w Lublinie

13:30 – 15:00
PRZERWA OBIADOWA

DYSKUSJE I WARSZTATY

15:00 – 17:30
KULTURA I TOŻSAMOŚĆ: „Sesja wymiany idei i doświadczeń” – warsztaty
Moderator: Witek Hebanowski (Fundacja Inna Przestrzeń, Polska), Emil Majuk (Stowarzyszenie Panorama Kultur, Polska)
Miejsce: Oratorium, Centrum Kultury w Lublinie

15:00 – 18:30
KULTURA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA: „Czytanie wybranych metropolii krajów Partnerstwa Wschodniego i Europy Środkowej przez funkcjonowanie przestrzeni publicznych” – warsztaty (max. 30 osób)
Moderator: Paweł Jaworski (Fundacja Napraw Sobie Miasto, Polska)
Paneliści: Anton Polskyi (Partizaning, Rosja), Marcin Skrzypek (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Polska), Aneta Spaseka (Prva Arhi-Brigada, Macedonia), Vladimir Us (Stowarzyszenie Oberliht, Mołdawia)
Miejsce: Sala Prób 4, Centrum Kultury w Lublinie

15:00 – 17:30
KULTURA NOWYCH KOMPETENCJI: „Nowe umiejętności i kompetencje” – warsztaty
Moderator: Jean Pierre Deru (Stowarzyszenie Marcela Hictera, Belgia)
Miejsce : Sala Prób 2, Centrum Kultury w Lublinie

15:00 – 17:30
KULTURA NOWYCH KOMPETENCJI: „Uczestnictwo w kulturze vs. kultura partycypacyjna – nowe formy animacji kulturalnej” – warsztaty
Moderator: Anna Danilewicz (Muzeum Wojska w Białystoku, Polska)
Miejsce : Sala Prób 1, Centrum Kultury w Lublinie

15:00 – 17:30
KULTURA NOWYCH KOMPETENCJI: „Mapowanie naszych światów” – warsztaty
Moderator: Ines Tercio (Projekt Phakama, Portugalia/Wielka Brytania) i Lance Kirby (Projekt Phakama, Wielka Brytania)
Miejsce : Sala Czarna, Centrum Kultury w Lublinie

15:00 – 17:30
KULTURA I ROZWÓJ: „Partnerstwo Wschodnie a Unia Europejska – możliwości i oczekiwania” – debata, warsztaty
Moderator: Cornelia Bruell (Austria)
Paneliści: Natasa Borodzic (Slobodne veze, Chorwacja), Anna Ghazaryan (Ministerstwo Kultury, Armenia), Ghita Khladi (Stowarzyszenie Afrikayna, Maroko), Luciano Gloor (Program Kultura dla Partnerstwa Wschodniego, Szwajcaria/Włochy); Oliver Reisner (Delegacja Unii Europejskiej w Gruzji)
Miejsce: Sala Kinowa, Centrum Kultury w Lublinie

16:30 – 18:00
KIEW: „Cena Wolności. Powstanie Warszawskie we wspomnieniach uczestników” – debata
Paneliści: prof. Władysław Bartoszewski i prof. Jerzy Kłoczowski
Miejsce: Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie

18:30 – 19:30
PARTNERSHIP FAIR – otwarte prezentacje inicjatyw i organizacji kulturalnych
Miejsce: Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie

18:00 -23:00
INTEGRACJE MEDIACJE : festiwal kultur Partnerstwa Wschodniego
szczegółowy program artystyczny tu  Program 04.10

SOBOTA, 5 PAŹDZIERNIKA

DYSKUSJE I WARSZTATY

9:30 – 11:00
KULTURA I TOŻSAMOŚĆ: „Tworzenie narracji miejskich i regionalnych poprzez zintegrowane działania kulturowe. Sztukmistrz z Lublina i miejskie utopie Oskara Hansena” – spacer miejski
Moderator: Marcin Skrzypek (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Polska)
Przewodnik: Michał Fronk (e_kolektyw, Polska), Sztukmistrz: Marek Żmuda (Fundacja Sztukmistrze, Polska)
Miejsce: Osiedle Słowackiego, Lublin

9:30 – 11:00
KULTURA I TOŻSAMOŚĆ: „Jak kultura radzi sobie z historią? Lublin. Pamięć Miejsca. Doświadczenia Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w artystycznej pracy z pamięcią” – prezentacje
Paneliści: Tomasz Pietrasiewicz, Joanna Zętar (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Polska)
Miejsce: Oratorium, Centrum Kultury w Lublinie

9:30 – 11:00
KULTURA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA: „Działania kulturotwórcze na obszarach pozacentralnych” – prezentacje
Moderator: Paweł Laufer (Fundacja Open Culture, Polska)
Paneliści: Mariana Assenova (Fundacja Nova Kultura, Bułgaria), Eva Khachatryan (Centrum Kultury Suburb, Armenia), Anna Rozhentsova (DK La Mora, Białoruś), Szymon Pietrasiewicz (“Rewiry” Pracownia Sztuki Społecznie Zaangażowanej)
Miejsce: Autonomiczne Centrum Społeczne – Cicha4

9:30 – 11:00
KULTURA NOWYCH KOMPETENCJI: „Edukacja kompetencji międzykulturowych” – warsztaty
Moderator: Tamta-Tamara Shavgulidze (Narodowa Akademia Sztuki, Gruzja)
Miejsce: Sala Czarna, Centrum Kultury w Lublinie

9:30 – 11:00
KULTURA NOWYCH KOMPETENCJI: „Potencjał oraz indywidualna kreatywność jako zawód” – warsztaty
Moderator: Wato Tsereteli (Centrum Sztuki Współczesnej w Tbilisi, Gruzja)
Miejsce: Sala Prób 1, Centrum Kultury w Lublinie

9:30 – 11:00
KULTURA I ROZWÓJ: „Zmiana poprzez kulturę. Przykłady inicjatyw: program Europejskich Stolic Kultury oraz miasta: Lwów, Sarajewo, Lublin” – prezentacje, warsztaty
Moderator: Miłosz Zieliński (Centrum Kultury w Lublinie, Polska)
Paneliści: Jasminko Halilovic (Udruženje Urban, Bośnia i Hercegowina), Markiyan Ivashchyshyn (Stowarzyszenie Artystyczne Dzyga, Ukraina), Danuta Glondys (Stowarzyszenie Willa Decjusza, Polska), Włodzimierz Wysocki (Pełnomocnik Prezydenta Projektu „Lublin 2016”, Polska)
Miejsce: Sala Kinowa, Centrum Kultury w Lublinie

9:30 – 13:30
KULTURA NOWYCH TECHNOLOGII: „Alfabety i alfabetyzmy” – debata
Moderator: Piotr Celiński (UMCS w Lublinie, Polska)
Paneliści: Tarlan Gorchu (Centrum Kultury dla Dzieci TUTU, Azerbejdżan), Joanna Roszak (Polska Akademia Nauk, Polska), Vuk Ćosić (Ljubljana Digital Medialab, Słowenia), Andrei Khadanovich (poeta, Białoruś)
Miejsce: Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie

9:30 – 13:30
KULTURA NOWYCH TECHNOLOGII: „Sztuka mediów: Ku emancypacji dzieła, widza i artysty” – debata
Moderator: Maciej Ożóg (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Paneliści:Piotr Krajewski (WRO Art Center, Polska), Bohdan Shumylovych (Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, Ukraina), Zbigniew Sobczuk (Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Polska)
Miejsce: Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie

9:30 – 13:30
KULTURA NOWYCH TECHNOLOGII: „Design jako język kultury – porównanie języków wizualnych rożnych alfabetów” – debata
Moderator: Karol Grzywaczewski (designer, Polska)
Paneliści: Edgar Bąk (edgarbak.info, Polska); Otar Karalashvili (Book Art Center Tbilisi, Gruzja); Ihar Yukhnevich (yukhnevich.com, Białoruś)
Miejsce: Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie

dyskusjom w ramach osi Kultura nowych technologii towarzyszyć będzie praca Małgorzaty Dawidek Gryglickiej „Składaki” z Kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław

11:00 – 11:30
PRZERWA KAWOWA

DYSKUSJE I WARSZTATY

11:30 – 13:30
KULTURA I TOŻSAMOŚĆ: „Jak kultura radzi sobie z historią? Europejskie debaty o pamięci i zapomnieniu” – debata  i warsztaty
Moderatorzy: Emil Majuk (Stowarzyszenie Panorama Kultur, Polska), Łukasz Jasina (Kultura Liberalna, Polska)
Paneliści: Vahida Ramujkić (Disputed Histories, Serbia/Hiszpania), Volodymyr Sklokin (historians.in.ua, Ukraina), Hussein Masmaliyev (Xurcun-ART, Azerbejdżan), Ana-Maria Plamadeala (Centrum Studiów Artystycznych przy Mołdawskiej Akademii Nauk ), Peter Johnsson (Baltic Worlds, Szwecja)
Miejsce: Oratorium, Centrum Kultury w Lublinie

11:30 – 13:30
KULTURA I TOŻSAMOŚĆ: „Tworzenie narracji miejskich i regionalnych poprzez zintegrowane działania kulturowe” – warsztaty
Moderator: Marcin Skrzypek (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin),
Paneliści: Iryna Magdysh (Wydział Kultury Miasta Lwów, Ukraina), Ridha Abbassi (Urząd Miasta Kasserine, Tunezja), Ashot Mirzoyan (City Research Center, Armenia), Markus Oertel (Kultur Activ, Niemcy)
Miejsce: Sala Prób 3, Centrum Kultury w Lublinie

11:30 – 13:30
KULTURA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA: „Peryferie sztuki społecznie zaangażowanej. Sztuka a polityka, sztuka a prawo” – prezentacje
Moderator: Paweł Laufer (Fundacja Open Culture, Polska)
Paneliści: Alicja Rogalska (alicjarogalska.co.uk, Polska), Anna Zvyagintseva (Hudrada, Ukraina), Mykola Ridnyi (SOSka, Ukraina), Valiancina Kisialiova (Galeria Y, Białoruś), Nebojša Milikić (REX, Serbia), Sophia Lapiashvili (GeoAir, Gruzja)
Miejsce: Autonomiczne Centrum Społeczne – Cicha4

11:30 – 13:30
KULTURA NOWYCH KOMPETENCJI: „Icherisheher – żywa historia. Nasza przeszłość widziana jako nasza przyszłość” – prezentacje, warsztaty
Moderator: Asmer Abdullayeva  (Centrum Sztuki Tradycyjnej „Icherisheher”, Azerbejdżan)
Miejsce: Kawiarnia „Kawka”

11:30 – 13:30
KULTURA I ROZWÓJ: „Zmiana poprzez kulturę. Przykłady inicjatyw: program Europejskich Stolic Kultury oraz miasta: Lwów, Sarajewo, Lublin” – prezentacje, warsztaty
Moderator: Miłosz Zieliński (Centrum Kultury w Lublinie, Polska)
Paneliści: Jasminko Halilovic (Udruženje Urban Bośnia i Hercegowina), Markiyan Ivashchyshyn (Stowarzyszenie Artystyczne Dzyga, Ukraina), Danuta Glondys (Stowarzyszenie Willa Decjusza, Polska), Włodzimierz Wysocki (Pełnomocnik Prezydenta Projektu „Lublin 2016”, Polska)
Miejsce: Sala Kinowa, Centrum Kultury w Lublinie

13:30 – 15:00
PRZERWA OBIADOWA

DYSKUSJE I WARSZTATY

15:00 – 17:30
KULTURA I TOŻSAMOŚĆ: „Tożsamości kulturowe i dialog międzykulturowy. Brakujące ogniwo?” – warsztaty
Moderator: Ashot Mirzoyan (City Research Center, Armenia) i Anna Szyńkarczuk (City Research Center, Polska)
Miejsce: Oratorium, Centrum Kultury w Lublinie

15:00 – 17:30
KULTURA I TOŻSAMOŚĆ: „Kultura wobec konfliktów” – debata, warsztaty
Moderator: William Hollister (S-Hacek, Czechy/USA)
Paneliści: Olena Pravylo (Kontora Pravylo, Ukraina), Markus Oertel (Kultur Aktiv, Niemcy), Witek Hebanowski (Fundacja Inna Przestrzeń)
Miejsce: Sala Prób 3, Centrum Kultury w Lublinie

15:00 – 17:30
KULTURA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA: „Gadająca Biblioteka” – otwarta debata
Paneliści: Alicja Rogalska (artystka, Polska), Anna Zvyagintseva (Hudrada, Ukraina), Mykola Ridnyi (SOSka, Ukraina), Valiancina Kisialiova (Galeria Y, Białoruś), Mariana Assenova (Fundacja Nova Kultura, Bułgaria), Eva Khachatryan (Centrum Kultury Suburb, Armenia), Paulina Paga (Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Polska), Paweł Laufer (Fundacja Open Culture, Polska), Anna Chistoserdova (Galeria Y, Białoruś), Lukas Berberich (Centrum Tabačka, Słowacja), Vladimir Us (Stowarzyszenie Oberliht, Mołdawia), Michał Wolny (Przestrzeń Inicjatyw Twórczych „Tektura”, Polska), Alicja Kawka i Marta Sienkiewicz (Kawiarnia „Kawka”, Polska), Oleksandr Suprunets (Garage Gang, Ukraina), Anna Rozhentsova (DK La Mora, Białoruś), Ziga Pilih Tovarna Rog (Słowenia)
Miejsce: Autonomiczne Centrum Społeczne – Cicha4

15:00 – 17:30
KULTURA NOWYCH KOMPETENCJI: „Otwarte metodologie edukacyjne na rzecz współpracy transgranicznej“ – warsztaty
Moderator: Robert Alagjozovski (Międzynarodowa Sieć Menadżerów Kultury „Oracle”, Macedonia)
Miejsce: Sala Czarna, Centrum Kultury w Lublinie

15:00 – 17:30
KULTURA NOWYCH TECHNOLOGII: Podsumowanie osi tematycznej Kultura nowych technologii
Moderatorzy: Karol Grzywaczewski (designer, Polska), Piotr Celiński (UMCS, Polska) i Maciej Ożóg (Instytut Kultury Współczesnej, Polska)
Miejsce: Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie

15:00 – 17:30
KULTURA I ROZWÓJ: „Zmiana poprzez kulturę. Przykłady inicjatyw: program Europejskich Stolic Kultury oraz miasta: Lwów, Sarajewo, Lublin” – podsumowanie
Moderator: Miłosz Zieliński (Centrum Kultury w Lublinie)
Paneliści: Jasminko Halilovic (Udruženje Urban, Bośnia i Hercegowina), Markiyan Ivashchyshyn (Stowarzyszenie Artystyczne Dzyga, Ukraina), Danuta Glondys (Stowarzyszenie Willa Decjusza, Polska), Włodzimierz Wysocki (Pełnomocnik Prezydenta Projektu „Lublin 2016”, Polska)
Miejsce: Sala Kinowa, Centrum Kultury w Lublinie

18:00 – 19:00
PARTNERSHIP FAIR – otwarte prezentacje inicjatyw i organizacji kulturalnych
Miejsce: Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie

18:00 -00:00
INTEGRACJE MEDIACJE : festiwal kultur Partnerstwa Wschodniego
szczegółowy program artystyczny tu u Program 05.10


NIEDZIELA, 6 PAŹDZIERNIKA

DYSKUSJE I WARSZTATY

10:00 – 12:30
KULTURA I TOŻSAMOŚĆ: „I co z tego wynika?” – podsumowanie osi tematycznej Kultura i tożsamość
Moderator: Emil Majuk (Stowarzyszenie Panorama Kultur, Polska)
Miejsce: Oratorium, Centrum Kultury w Lublinie

10:00 – 11:30
KULTURA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA: „Utopie samoorganizacji w praktyce” – prezentacje, warsztaty
Moderatorzy: Anna Chistoserdova (Galeria Y, Białoruś), Lukas Berberich (Centrum Tabačka, Słowacja)
Prezentowane inicjatywy: Garage Gang (Ukraina), SOSka (Ukraina), Autonomiczna Przestrzeń Społeczna – Cicha4 (Polska), Tovarna Rog (Słowenia), Kiosk for Culture (Mołdawia), Kawiarnia „Kawka” (Polska)
Miejsce: Autonomiczne Centrum Społeczne – Cicha4

11:30 – 12:30
KULTURA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA: „Gadająca Biblioteka” – otwarta debata
Paneliści: Alicja Rogalska (artystka, Polska), Anna Zvyagintseva (Hudrada, Ukraina), Mykola Ridnyi (SOSka, Ukraina), Valiancina Kisialiova (Galeria Y, Białoruś), Mariana Assenova (Fundacja Nova kultura, Bułgaria), Eva Khachatryan (Centrum Kultury Suburb, Armenia), Paulina Paga (Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Polska), Paweł Laufer (Fundacja Open Culture, Polska), Anna Chistoserdova (Galeria Y, Białoruś), Lukas Berberich (Centrum Tabačka, Słowacja), Vladimir Us (Stowarzyszenie Oberliht, Mołdawia), Michał Wolny (Przestrzeń Inicjatyw Twórczych „Tektura”, Polska), Alicja Kawka (Kawiarnia „Kawka”, Polska), Oleksandr Suprunets (Garage Gang, Ukraina), Anna Rozhentsova (DK La Mora, Białoruś), Ziga Pilih (Tovarna Rog, Słowenia)
Miejsce: Autonomiczne Centrum Społeczne – Cicha4

10:00 – 12:30
KULTURA NOWYCH KOMPETENCJI: „Nowe media – nowa edukacja” – debata
Moderator: Piotr Celiński (UMCS Lublin, Polska), Aleksandra Zińczuk (edukatorka, animatorka, Polska)
Paneliści: Melinda Sipos (REPLYtoALL, Węgry), Paweł Passini (neTTheatre, Stowarzyszenie Artystów „Bliski Wschód”, Polska), João Ventura (Teatr Miejski z Portimao, Portugalia), Paweł Frelik (UMCS Lublin, Polska)
Miejsce: Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie

12:30 – 13:30
PODSUMOWANIE OSI TEMATYCZNYCH KONGRESU
Miejsce:
Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie

13:30 – 15:00
PRZERWA OBIADOWA

15:00 – 16:30
FINAŁ KONGRESU: „Europa Kultur – Kultura Europy” – debata
Moderator: Jacek Żakowski (Tygodnik „Polityka”, Polska)
Paneliści: Mykola Riabczuk (Ukraińskie Centrum Badań Kulturowych, Ukraina), Krzysztof Czyżewski (Fundacja Pogranicze, Polska), Luciano Gloor (Program Kultura dla Partnerstwa Wschodniego); Oliver Reisner (Delegacja Unii Europejskiej w Gruzji), Ridha Abbassi (Urząd Miasta Kasserine, Tunezja)
Miejsce: Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie

20:00 -23:00
INTEGRACJE MEDIACJE : festiwal kultur Partnerstwa Wschodniego
szczegółowy program artystyczny tu Program 06.10

DYSKUSJE I WARSZTATY_opis

BIOGRAMY

LISTA UCZESTNIKÓW

MIEJSCA:
Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12
Autonomiczne Centrum Społeczne – Cicha4, ul. Chicha 4
Kawiarnia „Kawka”, ul. Okopowa 9 i 1/2

Kongres współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013”.

Kongres „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” i festiwal Integracje – Mediacje są realizowane w ramach programu Wschód Kultury.