Witek Hebanowski

data i miejscie urodzenia: 1977, Warszawa, Polska
miejsce zamieszkania: Warszawa, Polska
dziedzina: socjologia, animacja kultury

Socjolog (specjalizacja: mediacje i negocjacje), założyciel i prezes Fundacji Inna Przestrzeń, współzałożyciel i wiceprezes The NGO Caribbean Development Foundation.
W czasie studiów działa w warszawskiej Amnesty International, jest inicjatorem i koordynuje pierwsze edycje Międzynarodowego Maratonu Pisania Listów AI. Jest trenerem i facylitatorem – prowadzi szkolenia w krajach Europy, Kaukazu i na Karaibach.
Od lat zafascynowany Kaukazem, współtworzy festiwal Transkaukazja – jedyny na świecie multidyscyplinarny festiwal inspirowany współczesnym Kaukazem, koordynuje projekty rozwojowe i artystyczne, które opierają się na współpracy Polski z krajami Kaukazu (w tym polskie alternatywne dni na Kaukazie: ART ZONA).
Jest inicjatorem różnorodnych przedsięwzięć – m.in. portalu o wielokulturowej Warszawie – Kontynent Warszawa. Obserwator wyborów w Azerbejdżanie (2003) i na Ukrainie (2004), współpracuje z Radiem TOK fm (prowadził audycje – m.in. „Monitor Olimpijski”, „Inna Przestrzeń w Radiu TOK fm”), działa w zespole inicjatorów przyszłego Warszawskiego Centrum Wielokulturowego.