Rafał Koziński

data i miejsce urodzenia: 1976, Włocławek, Polska
miejsce zamieszkania: Lublin, Polska
dziedzina: animacja kultury

Absolwent kierunku Animator i Menadżer Kultury UMCS. Kreator Kultury, Artysta Miasta, poszukiwacz kodów kulturowych Wschodu na Zachodzie Europy.
Od 1997 roku niestrudzony animator życia kulturalnego w Lublinie jako: kurator Festiwalu Kultury Alternatywnej „ZdAErzenia” (od 1998 roku, 12 edycji), Festiwalu Teatrów Niszowych „Theatrograf”, kreator nurtu Off Międzynarodowego Festiwalu Konfrontacje Teatralne (m. in. współautor mobilnego pomnika Witolda Gombrowicza wyróżnionego przez Ritę Gombrowicz, oraz projektu „Ulica Myśli” – wspólnie z profesorem Tadeuszem Gadaczem).
Twórca i koordynator Nocy Kultury (od 2007 roku, 4 edycje), największego publicznego fenomenu aktywności kulturalnej Lublina, co roku gromadzącego 100 tysięcy uczestników ponad 250 wydarzeń artystycznych.
Kreator programu współpracy kulturalnej „Trans_Misja_Lublin_Ukraina” – współproducent
projektów „L² – potęgowanie kultury Lublina i Lwowa”, polsko-ukraińskich festiwali: Tydzień Sztuki Aktualnej, Jazz Bez i Fort Missia, oraz pierwszej wzajemnej wymiany wystaw sztuki współczesnej Lublina i Lwowa „Ukraiński Zriz” – „Siła Sztuki”.
Trener i praktyk  nowoczesnych metod zarządzania kulturą, twórca autorskiego programu szkoleń i warsztatów „Transs Misja”, wdrażanego w Polsce i na Ukrainie.
Prezes polsko-ukraińskiej Fundacji Trans Kultura która za cel stawia sobie tworzenie i realizowanie projektów  przekraczających granice geograficzne, administracyjne i etniczne  a zarazem poszerzających  formułę dialogu  dotyczącego wartości europejskich. Fundacja  została  zainicjowana przez  środowiska twórcze Ukrainy i Polski i jest  inicjatywą otwartą.
Laureat nagrody „Złota Gwiazda Partnerstwa” przyznanej przez Komisję Europejską w roku 2006 za projekt „Stereotypy a Rzeczywistość” realizowany we współpracy z Nancy (Francja) i Karlsruhe (Niemcy), który został uznany za wzorcowy projekt europejski.
Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Lublin w roku 2008, oraz wielu innych nagród i wyróżnień za permanentną pracę nad budową społeczeństwa obywatelskiego i szczęśliwego.