Oleksandr Butsenko

data i miejsce urodzenia: 1954, Kijów, Ukraina
miejsce zamieszkania: Kijów, Ukraina
dziedzina: polityka kulturalna, publicystyka

Dyrektor Centrum Rozwoju – Demokracja przez Kulturę w Kijowie. Doradca Komisji Kultury ukraińskiej Werchownej Rady (parlamentu) i członek Europejskiego Parlamentu Kultury. Jest niezależnym ekspertem w dziedzinie polityki kulturalnej, autorem opracowań i analiz przygotowywanych na zlecenie Parlamentu Ukrainy i Rady Europy. Współpracuje z Compendium Cultural Policies and Trends in Europe (www.culturalpolicies.net).
Był jednym z inicjatorów Społecznej Rady ds. Kultury. Brał udział w przygotowaniu i wdrażaniu założeń Ramy Polityki Kulturalnej Ukrainy na lata 2005-2007. Jest inicjatorem programów rządowych związanych z trzecim sektorem i przemysłami kreatywnymi, jak również wielu międzynarodowych projektów związanych z rozwojem społeczności lokalnych poprzez kulturę. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, badaniach i analizach oraz public relations. Publicysta i tłumacz wielu publikacji wydanych na Ukrainie – od prozy (powieści J. Didion, A. Burgess, D. Hammett, E. Sabato itp.) poprzez poezje do filozofii społecznej i publikacji ekonomicznych (np. „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie” K.Poppera, „Policy Paradox” D.Stone, itp.). Jest inicjatorem i redaktorem naczelnym biuletynu informacyjnego „Dialog”, poświęconego teorii i praktyki polityki kulturalnej i rozwoju kultury w Europie.