Milena Dragićević – Šešić

data i miejsce urodzenia: 1954, Trogir, Chorwacja
miejsce zamieszkania: Belgrad, Serbia
dziedzina: zarządzanie kulturą

Szefowa Oddziału UNESCO do spraw relacji międzykulturowych, zarządzania i mediacji w kulturze, była rektorka Uniwersytetu w Belgradzie. Profesorka polityki kulturalnej i zarządzania w kulturze na wydziale kulturoznawstwa i medioznawstwa, członkini zarządu ELIA, przewodnicząca komisji przyznającej nagrody w dziedzinie polityki kulturalnej z inicjatywy Europejskiej Fundacji Kultury w Amsterdamie (Cultural Policy Research Award /European Cultural Foundation, Amsterdam), przewodnicząca Rady Europejskiego Dyplomu Zarządzania Projektami Kulturalnymi przy Fundacji Marcela Hictera w Brukseli (European Diploma in Cultural Project Management), członkini Rady Sztuki i Kultury przy OSI; wydała 14 książek i ponad 100 esejów; współpracuje jako ekspertka ds. polityki kulturalnej i zarządzania przy Fundacji Europejskiej Kultury, Radzie Europy, Fundacji Marcel Hicter, Pro Helvetia, British Council; zrealizowała ponad 50 projektów polityki kulturalnej i zarządzania kulturą – szkolenia, zarządzanie strategiczne w Belgii, Francji, Finlandii, Mongolii, Kazachstanie, Rosji i na Litwie