Krzysztof Czyżewski

data i miejsce urodzenia: 1958, Warszawa, Polska
miejsce zamieszkania: Sejny, Polska
dziedzina: literatura, teatr

Praktyk idei, animator kultury, aktor, poeta eseista. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Początkowo silnie związany z ruchem recytatorskim i teatru amatorskiego.

W 1977 roku zdobył „Laur Wawrzynu” Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W latach 1978-1983 pracował jako aktor i instruktor w Stowarzyszeniu Teatralnym „Gardzienice”. Odbył wówczas szereg podróży po świecie, głównie do miejsc, gdzie zachowała się żywa kultura tradycyjna.
W 1990 roku był jednym z inicjatorów powstania Fundacji Pogranicze i został jej prezesem. W 1991 roku przeniósł się do Sejn, gdzie zainicjował powstanie Ośrodka „Pogranicze — sztuk, kultur, narodów” i został jego dyrektorem. W 1994 roku powołał do istnienia pismo „Krasnogruda” i został jego redaktorem naczelnym. Jest również redaktorem naczelnym „Almanachu Sejneńskiego”. Prowadzi Wydawnictwo Pogranicze i jest redaktorem serii wydawniczych „Meridian”, „Sąsiedzi”, „Ornamenty historii”, „ex oriente” i serii poetyckiej „Inicjał”.

Jako pisarz i eseista współpracował z pismami „Kultura” (Paryż), „Borussia” oraz „Books in Canada” (Toronto). Jest członkiem zespołów redakcyjnych pism „Frahmenty”(Mińsk) i „Kulturen Život” (Skopje).
Był członkiem Rady Kultury przy Prezydencie RP, Rady Kultury UNESCO-Polska, Rady Programowej „Kraków 2000 – Europejska Stolica Kultury”, Rady Polsko-Litewskiej Fundacji im. A. Mickiewicza oraz Zarządu Fundacji im. Czesława Miłosza na Litwie, prezydent Europejskiej Sieci Centrów Literatury HALMA.

Za dotychczasową pracę otrzymał wiele nagród: Fundacji POLCUL (Melbourne 1992), nagrodę Artystyczną Młodych im. S. Wyspiańskiego (Warszawa 1992), paryskiej „Kultury” za rok 1996, nagrodę im. Gabora Bethlena dla człowieka Europy Środkowej (Budapeszt 1998), nagrodę „Małego Berła Kultury Polskiej” przyznanej przez Jerzego Giedroycia w 1999 r., Medal św. Jerzego przyznany przez „Tygodnik Powszechny” w 2000 r., Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski na świecie w 2000 r. oraz Międzynarodową Nagrodę im. Aleksandra Langera w 2004 r.
Ponadto otrzymał Order Giedymina (2001 r., za wkład w rozwój współpracy między Polską i Litwą), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2002) i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Autor książek „Ścieżka pogranicza” (2001) i „Linia powrotu. Zapiski z pogranicza” (2008).

Obecnie tworzy Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, mieszczące się, w dworku należącym w przeszłości do rodziny Czesława Miłosza, na granicy polsko-litewskiej. Uroczyste otwarcie Centrum było jednocześnie oficjalną inauguracją programu kulturalnego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku.

W latach 2010 -2011 pełnił funkcję Dyrektora Artystycznego projektu Lublin 2016 Europejska Stolica Kultury – Kandydat.