Rada Programowa

Zadaniem Rady jest określenie kierunków rozwoju Kongresu, opracowanie programu Kongresu, monitorowanie i ocenę przygotowań i przebiegu Kongresu oraz podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla Kongresu. Podczas pierwszego spotkania w czerwcu  2011 roku Rada Programowa rozpoczęła pracę nad programem Kongresu, w tym nad określeniem tematów poruszanych podczas Kongresu.

Rada Programowa Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego, 2011

Krzysztof Czyżewski – przewodniczący

Vahram Aghasyan, Oleksandr Butsenko, Andrei Chadanowicz, Milena Dragićević – Šešić, Tarlan Gorchu, Witek Hebanowski, Basil Kerski, Rafał Koziński, Levan Lagidze, Monika Szewczyk, Larisa Turea

Rada Programowa Kongresu Kultura dla Partnerstwa Wschodniego, 2013

Krzysztof Czyżewski – przewodniczący

Vahram Aghasyan, Oleksandr Butsenko, Andrei Chadanowicz, Jean Pierre Deru, Milena Dragićević – Šešić, Tarlan Gorchu, Witek Hebanowski, Rafał Koziński, Levan Khetaguri, Iryna Magdysh, Larisa Turea