Program

NOWY MODEL KONGRESU

Organizując Kongres pragniemy stworzyć otwartą przestrzeń wypowiedzi dla przedstawicieli świata kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego. Dlatego zaprosiliśmy do Lublina doświadczonych praktyków kultury, menadżerów, samorządowców i urzędników odpowiedzialnych za tworzenie polityk kulturalnych, którzy spotkają się z filozofami i badaczami kultury.

Obrady i warsztaty przygotowujemy odwołując się do idei agory: przestrzeni, w której nie ma  sztywnego podziału na mówców i słuchaczy. Jest to pierwszy krok w budowie platformy porozumienia, miejsca tworzenia analiz, propozycji, strategii, sieci współpracy.

Uciekamy od typowego modelu konferencyjnego i akademickiego o twardo zdefiniowanej strukturze pionowej, opartej na cyklu referatów, która nie oferuje zbyt wiele przestrzeni do dyskusji. Zamiast tego uczestnikom Kongresu proponujemy strukturę poziomą, opartą na założeniach równoprawnych spotkań roboczych i warsztatów. Uczestnikom nie narzucamy zamkniętego programu, opartego na dyskusji wokół ściśle zaznaczonych tez. Liczymy, że dzięki tym założeniom ustalenia wypracowane w czasie obrad Kongresu będą wynikiem wspólnej pracy wszystkich uczestników.

Pierwsze kongresowe sesje dyskusyjne skoncentrowane będą na pięciu tematach zaproponowanych przez międzynarodową Radę Programową Kongres: Kultura ku współistnieniu, Kultura ku rozwojowi, Kultura ku edukacji, Kultura ku niezależności, Kultura ku organizacji. Sesje te dążyć będą do wypracowania problemów i zaleceń, które następnie zostaną opracowane podczas warsztatów, prowadzonych w kilkunastu niewielkich grupach roboczych. Ich efektami, zorientowanymi na praktykę i wdrażanie, staną się rekomendacje Kongresu, czyli propozycja koncepcji wzbogacenia Partnerstwa Wschodniego o program kulturowy: istotny, wymierny i oparty na wielostronnym, równorzędnym partnerstwie. Rekomendacje, po ich przedyskutowaniu przez całe gremium podczas spotkania podsumowującego, zostaną opracowane przez think-thank Kongresu, w celu przedstawienia ich Komisji Europejskiej.

Podczas Kongresu odbędą się Targi Dobrych Praktyk, ukazujące innowacyjne inicjatywy kulturalne oraz najciekawsze zgłoszenia przesłane na otwarty konkurs „Kultura ponad granicami”, prezentujący projekty współpracy kulturalnej. Na Kongres zapraszamy również wydawców i redaktorów pism kulturalnych. Prezentując ich ofertę stworzymy wielojęzykowy kiermasz wydawnictw z zakresu kultury.

 

PROGRAM

21 października / Piątek

09:00 – 09:45 Rejestracja uczestników   (WK*)
10:00 – 11:00 Sesja otwierająca „Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy” cz. I   (WK)
wystąpienia: Krzysztof Czyżewski, Krzysztof Żuk, Prof. Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Stanowski
11:00 – 13:00 Sesja otwierająca „Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy” cz. II   (WK)
wystąpienia: Zbigniew Gniatkowski, Paweł Potoroczyn, Tarlan Gorchu, Vahram Aghasyan, Andrej Chadanowicz,

Iryna Magdysz, Agata Etmanowicz, Leszek Napiontek, Kamil Wyszkowski, Oleksandr Butsenko, Włodzimierz
Wysocki, Rafał Koziński
13:00 – 14:00 obiad   (WK)
14:00 – 15:30 Sesja panelowa „KULTURA KU WSPÓŁISTNIENIU”   (HUM)
moderator: Krzysztof Czyżewski
udział w dyskusji wezmą: ks. Stefan Batruch, Sofa Dyak, Tarlan Gorchu, Dariusz Jachimowicz,
Iryna Magdysz
Stefan Rusu, Payam Sharifi, Stefan Włodarczyk
   
Sesja panelowa „KULTURA KU ORGANIZACJI / KULTURA KU NIEZALEŻNOŚCI”   (WK)
moderator: Witek Hebanowski
udział w dyskusji wezmą: William Hollister, Sophia Lapiashvili, Igor Logvinov, Leszek Napiontek, Olena Pravylo,
Sabina Shikhlinskaya, Siegfried Wöber
15:30 – 16:00 przerwa kawowa
16:00 – 17:30 Sesja panelowa „KULTURA KU EDUKACJI”   (HUM**)
moderator: Milena Dragićević-Šešić
udział w dyskusji wezmą: Robert Alagjozovski, Hana Cervinkova, Jean-Pierre Deru, Javier Galan, Levan Khetaguri,
Małgorzata Litwinowicz, Hubert Łaszkiewicz, Ianina Prudenko

   
Sesja panelowa „KULTURA KU ROZWOJOWI”   (WK)
moderator: Paweł Prokop
udział w dyskusji wezmą: Leyla Aliyeva, Vahram Aghasyan, Edwin Bendyk, Oleksandr Butsenko, Wojciech
Kłosowski, Krzysztof Stanowski

17:30 – 18:00 przerwa kawowa
18:00 – 19:00 Podsumowanie sesji panelowych z przedstawieniem zagadnień, które będą poruszone podczas  pracy w grupach
roboczych w sobotę i niedzielę   (WK)

22 października / Sobota

09:30 – 11:30 Targi Dobrych Praktyk   (WK)
Marta Keil – East European Performing Arts Platform
Sieviaryn Kviatkouski – budzma.org
vlodkokaufman, Waldemar Tatarczuk – Tydzień Sztuki Aktualnej
Prezentacja 7 zwycięskich projektów konkursu KULTURA PONAD GRANICAMI
11:30 – 12:00 przerwa kawowa
12:00 – 13:30 Praca w grupie roboczej „KULTURA KU EDUKACJI” cz. I   (HUM)
prowadzenie: Milena Dragićević-Šešić
Praca w grupie roboczej „KULTURA KU ORGANIZACJI / KULTURA KU NIEZALEŻNOŚCI” cz. I   (WK)
prowadzenie: Agata Etmanowicz, Witek Hebanowski
Praca w grupie roboczej „KULTURA KU ROZWOJOWI” cz. I   (WK)
prowadzenie: Paweł Prokop
Praca w grupie roboczej „KULTURA KU WSPÓŁISTNIENIU” cz.I   (HUM)
prowadzenie: Krzysztof Czyżewski, Dariusz Jachimowicz
13:30 – 14:30 obiad   (WK/HUM)
14:30 – 16:00 Praca w grupie roboczej „KULTURA KU EDUKACJI” cz. II   (HUM)
Praca w grupie roboczej „KULTURA KU ORGANIZACJI / KULTURA KU NIEZALEŻNOŚCI” cz. II   (WK)
Praca w grupie roboczej „KULTURA KU ROZWOJOWI” cz. II   (WK)
Praca w grupie roboczej „KULTURA KU WSPÓŁISTNIENIU” cz.II   (HUM)
16:00 – 16:30 przerwa kawowa
16:30 – 18:00 Praca w grupie roboczej „KULTURA KU EDUKACJI” cz. III   (HUM)
Praca w grupie roboczej „KULTURA KU ORGANIZACJI / KULTURA KU NIEZALEŻNOŚCI” cz. III   (WK)
Praca w grupie roboczej „KULTURA KU ROZWOJOWI” cz. III   (WK)
Praca w grupie roboczej „KULTURA KU WSPÓŁISTNIENIU” cz.III   (HUM)

23 października / Niedziela

09:30 – 11:00 Praca w grupie roboczej „KULTURA KU EDUKACJI” cz. IV   (HUM)
Praca w grupie roboczej „KULTURA KU ORGANIZACJI / KULTURA KU NIEZALEŻNOŚCI” cz. IV   (WK)
Praca w grupie roboczej „KULTURA KU ROZWOJOWI” cz. IV   (WK)
Praca w grupie roboczej „KULTURA KU WSPÓŁISTNIENIU” cz. IV   (HUM)
11:00 – 11:30 przerwa kawowa
11:30 – 13:00 Podsumowanie Kongresu, przedstawienie rekomendacji   (WK)
13:00 – 14:00 obiad   (WK)

*), **) Kongres odbywać się będzie w Lublinie w Warsztatach Kultury (WK), ul. Popiełuszki 5
oraz w salach konferencyjnych hotelu Mercure Lublin Unia (HUM), Al. Racławickie 12

do pobrania – PROGRAM (.pdf)

do pobrania – PROGRAM ARTSTYCZNY/KULTURALNY (.pdf)

LOKALIZACJA