Zwycięzcy

Po długich, intensywnych ponadgranicznych sporach i negocjacjach, think tank Kongresu wyłonił zwycięzców konkursu na najlepsze projekty i inicjatywy kulturalne Partnerstwa Wschodniego.

Nagrodzone projekty wybrano, mając na uwadze konkursowe kryteria oceny (oryginalność koncepcji, nowatorstwo projektu i potencjał kontynuowania jego działań), w poszukiwaniu modeli współpracy międzynarodowej gwarantujących trwałość zainicjowanej zmiany. Wysoki poziom nadesłanych propozycji stał się przyczyną rozszerzenia listy nagrodzonych inicjatyw – z 5 do 7.

Nagrodzone projekty: