Konkurs

Konkurs na najlepsze projekty i inicjatywy kulturalne Partnerstwa Wschodniego

Konkurs na najlepsze projekty i inicjatywy kulturalne Partnerstwa Wschodniego „KULTURA PONAD GRANICAMI” ma w idei przekraczanie granic oraz współpracę ponad granicami. Konkurs adresowany jest do wszystkich „podmiotów twórczych” bez ograniczeń formalno-prawnych, zarówno do instytucji kultury, organizacji pozarządowych jak i nieformalnych grup twórczych, osób prywatnych, samorządów lokalnych, a także podmiotów gospodarczych prowadzących działalność kulturalną i/lub artystyczną, zarówno z krajów Unii Europejskiej oraz Partnerstwa Wschodniego.

Założenia konkursu oparte są na zasadach otwartości, równości i dostępności wobec wszystkich bez względu na formy aktywności, kraj czy zasięg działania podmiotu zgłaszającego się do konkursu.

W Konkursie wyróżnionych zostanie 5 projektów, które zaprezentowane zostaną podczas Kongresu, co umożliwi przekazanie najlepszych praktyk realizacji projektów partnerskich z podmiotami krajów Partnerstwa Wschodniego. Przykłady dobrych praktyk zostaną wykorzystane w I tomie Księgi Kulturowej Partnerstwa Wschodniego.