Obszary tematyczne

OTWARCIE KONGRESU: „Kultura i solidarność” (debata)
Kultura dla narodów Europy Wschodniej, przez stulecia bezpaństwowych i walczących o swą suwerenność, stanowi fundament tożsamości i trwania. Dzisiaj jednak potrzebujemy kultury nie tylko broniącej naszej odrębności, ale także budującej Partnerstwo Wschodnie i Europę jako wspólny projekt kulturowy; nie tylko podkreślającej niezależność, ale także świadomej współzależności w wielokulturowym i globalizującym się świecie, odbudowującej tkankę łączną tam, gdzie niszczą ją konflikty kulturowe, a coraz częściej też pogłębiająca się przepaść między swoimi i obcymi, bogatymi i biednymi, uprzywilejowanymi i wykluczonymi. Przychodzi czas, abyśmy na nowo zapytali o kulturę i solidarność.

 

KULTURA I TOŻSAMOŚĆ
Program tej osi tematycznej jest zogniskowany wokół trzech słów kluczowych: Europa, Tożsamość i Pamięć. Spróbujemy wspólnie wypracować głos ludzi kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego w dyskusji o nowej narracji dla Europy. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie: jak kultura radzi sobie z historią? Podejmiemy też próbę naszkicowania europejskiej mapy pamięci. Zastanowimy się nad problemami współczesnej samoidentyfikacji kulturowej oraz nad zagadnieniami związanymi z tworzeniem narracji lokalnych.

 

KULTURA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA
Kultura społecznie zaangażowana często działa na peryferiach: geograficznych (poza „ładnym” centrum miasta), merytorycznych (porusza tematy nie mieszczące się w głównym nurcie debaty publicznej), artystycznych (wykorzystuje narzędzia zarezerwowane dla innych dyscyplin). W ramach tej osi tematycznej przyjrzymy się metodom eksplorowania nowych  przestrzeni dla działań artystycznych oraz nieoczywistym sposobom uczestnictwa w kulturze. Pojawią się przykłady działań na styku dyscyplin: kultury i urbanistyki, sztuki i polityki, sztuki i prawa, czy kultury i ekonomii społecznej.

 

KULTURA NOWYCH KOMPETENCJI
Oś tematyczna proponuje program przeciwstawiający się automatyzmom postrzegania roli współczesnej kultury. Obecnie istnieje poważna potrzeba rozwijania edukacji nieformalnej dla podmiotów kulturalnych, które chciałyby współpracować w przyszłości z partnerami z Europy Wschodniej, a także rozwijać swoje kompetencje. Skupimy się m.in. na innowacyjnych praktykach, metodologiach, szkoleniach animatorów kultury potrzebujących nowej kultury zarządzania. Poza tym poruszymy problemtykę perspektywy nowych mediów w kulturze edukacji, czy pozyskiwania przyszłych partnerów oraz funduszy.

 

KULTURA I ROZWÓJ:
Oś tematyczna poświęcona dyskusjom i pracom warsztatowym nad zagadnieniami rozwoju w kulturze i rozwoju poprzez kulturę. W obszarze zainteresowania znajduje się tutaj definiowanie pojęcia rozwoju, opracowanie nowych i nieekonomicznych wyznaczników rozwoju, poszukiwanie nowych narzędzi wspierających działania kulturalne, integracyjne i prospołeczne oraz szanse i błędy polityki kulturalnej Unii Europejskiej wobec krajów niezrzeszonych.

 

KULTURA NOWYCH TECHNOLOGII:
Współczesna kultura jest funkcją technologii medialnych. W trakcie kongresowych obrad będziemy poszukiwać i krytycznie analizować symboliczne konsekwencje tego stanu rzeczy: najpierw możliwie ogólnie, w przestrzeni kulturowych alfabetów i towarzyszących im zbiorowych wyobrażeń komunikacyjnych, czyli alfabetyzmów; następnie w obszarze teorii i praktyki design, wizualnego esperanto współczesności; by na koniec skoncentrować się na radykalnej zmianie, jaką do kulturowego krajobrazu wprowadza sytuacja sztuki mediów.

 

FINAŁ KONGRESU: „Europa Kultur – Kultura Europy”
Pogranicza Europy – Śródziemnomorze i Wschód – to w przeszłości kolebka kultury europejskiej, a dzisiaj? Pogranicza potrzebują wsparcia Unii Europejskiej, rozwijających się programów sąsiedztwa. Gdyby jednak współpraca ta pozostała tylko “ulicą jednokierunkową” żylibyśmy jedynie w Europie różnych kultur. Wyzwaniem jutra pozostaje wspólnota kultury europejskiej.

 

PARTNERSHIP FAIR (otwarte prezentacje inicjatyw i organizacji kulturalnych)
Jeśli chcesz podzielić się pomysłem, projektem, inicjatywą lub poszukujesz partnera do współpracy, chcesz zaprezentować działalność organizacji, możesz zgłosić się do Targu Partnerstwa
Prezentacje w formacie Pecha Kucha* odbędą się  4 i 5 października

*Pecha Kucha -  rodzaj prezentacji multimedialnej składającej się z 20 slajdów pokazywanych po 20 sekund każdy, czyli trwającej 6 minut 40 sekund. Taki charakter prezentacji ma zapewnić jej dynamikę, żywość, a relatywnie krótki czas trwania – skupienie i uwagę. Pytania i dyskusja wstrzymywane są do zakończenia pokazu. (http://www.pechakucha.org/)