Misja i cele

Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego zmierza ku temu, co w kulturze nowe, rozwojowe, korespondujące z przemianami współczesnego świata, a bardziej jeszcze wyprzedzające te przemiany – awangardowe.

Na Kongresie spotkają się twórcy, myśliciele i organizatorzy kultury pragnący zmian w kulturze i gotowi się zaangażować w ich wdrażanie, poszukujący nowych form i terytoriów dla działań artystycznych i animacyjnych, otwarci na partnerstwo łączące organiczną pracę w społeczeństwie z odwagą ambicji artystycznych. Podczas Kongresu znajdą się także miejsce i czas na wzajemne poznawanie się i przedstawienie dobrych praktyk.

Kongres zmierza ku: