Miejsce

 Edycje 2011 oraz 2013 odbyły się w Lublinie, natomiast edycja 2015 odbędzie się we Lwowie.

Dlaczego Kongres odbywa się na Ukrainie, we Lwowie?

Ukraina obecnie jest swoistym żywym laboratorium transformacji w trakcie metamorfozy systemu politycznego, administracyjnego i społeczno-kulturowego. Laboratorium w którym poprzez poszukiwanie i korzystanie z doświadczeń transformacji innych dokonuje się na naszych oczach wielka zmiana ustrojowa i obywatelska która może stać się przykładem dla innych krajów PW.

Dlaczego Kongres w Lublinie?

Lublin to największe miasto we wschodniej Polsce liczące ok. 350 000 mieszkańców, a zarazem stolica Województwa Lubelskiego. Położony 160 km na południowy wschód od Warszawy, blisko granicy z Ukrainą i Białorusią. W przeszłości ważny ośrodek państwowy na szlakach handlowych pomiędzy Wschodem i Zachodem, swój okres świetności przeżywał w XVI i XVII w.

Lublin to jednocześnie miejsce podpisania Unii Polsko-Litewskiej, która dała podwaliny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wielokulturowemu organizmowi państwowemu, który przetrwał prawie 200 lat.

Wierne wartościom dziedzictwa kulturowego oraz odpowiadając na wymogi współczesności, Miasto Lublin stawia sobie za cel wzmocnienie swojej obecności na forum międzynarodowym, w odniesieniu w szczególności do partnerów ze Wschodu. Taka strategia jest nie tylko naturalną konsekwencją położenia geograficznego w bliskości wschodniej granicy Unii Europejskiej, ale też świadomą polityką miasta. Specyficzne lubelskie dziedzictwo jest bogactwem z przeszłości i szansą na przyszłość. Jest źródłem inspiracji i bodźcem do rozwoju w równym stopniu dla naszego miasta, jak i dla naszych partnerów. Tak postrzegane są bowiem projekty, jakie Lublin od lat realizuje z partnerami z Białorusi, Gruzji, Ukrainy, a także Rosji i, ostatnio, Turcji.

Traktując priorytetowo współpracę z krajami Partnerstwa Wschodniego Lublin uczynił ją jednym z głównych filarów aplikacji w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016. Lublin został finalistą konkursu, a założenia polityki kulturalnej opracowane przez tzw. pracownię Wobec Wschodu staną się podstawą dwustronnych i wielostronnych relacji na najbliższe lata.

Organizacja Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego jest jednym z elementów strategii mającej na celu, w dalszej perspektywie, stworzenie w Lublinie centrum kompetencji wschodniej dla zjednoczonej Europy. Chcemy to osiągnąć poprzez tworzenie przestrzeni do wymiany myśli, zapraszanie do współpracy partnerów ze Wschodu i Zachodu, wymianę doświadczeń i know how, wreszcie realizację wspólnych projektów zarówno artystycznych jak i społeczno-kulturalnych. W myśleniu o kulturze sięgamy do przeszłości, myśląc o przyszłości. Uniwersalne, a jednocześnie specyficzne, wielokulturowe dziedzictwo Lublina jest wartością historyczną i pomysłem na rozwój dla nowoczesnego miasta. Miasta, które łączy ludzi i narody, dzieli się z nimi swoim dorobkiem, uczy się od nich, prowadzi z nimi nieustanny dialog.

Więcej informacji o Lublinie na oficjalnym portalu miasta lublin.eu