O Kongresie

Kultura powinna odgrywać istotną rolę w integracji krajów Europy Wschodniej z Unią Europejską.  Kongres  to pierwsza tego rodzaju inicjatywa współpracy kulturalnej w ramach unijnego programu Partnerstwa Wschodniego. To platforma wymiany idei, wypracowywanie narzędzi współpracy i tworzenie wspólnej reprezentacji na forum europejskim. 

Współpracę kulturalną we wspólnej przestrzeni, obejmującej zarówno kraje Unii Europejskiej, jak i obszar Europy Wschodniej leżący poza granicą Schengen, urzeczywistnić można tylko poprzez wspieranie międzynarodowej, solidarnej społeczności ludzi kultury. Społeczność ta powinna zawiązać sieć, stanowiącą narzędzie urzeczywistnienia idei Partnerstwa Wschodniego jako projektu kulturowego. Autentyczne zaangażowanie i praktyczne działania środowisk kulturalnych powinny zostać wsparte przez władze na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Do takich wniosków doszli uczestnicy Kongresu, na którym spotkali się twórcy, myśliciele i organizatorzy kultury pragnący zmian w kulturze i gotowi zaangażować się w ich wdrażanie, poszukujący nowych form i terytoriów dla działań artystycznych i animacyjnych, otwarci na partnerstwo łączące organiczną pracę w społeczeństwie z odwagą ambicji artystycznych. Kongres stał się miejscem wzajemnego poznania i przedstawiania dobrych praktyk.

Organizując Kongres pragniemy stworzyć otwartą przestrzeń wypowiedzi i twórczości dla przedstawicieli świata kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Edycje:

Informacje Prasowe