Nataša

PLATFORMA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO PARTNERSTWA WSCHODNIEGO DLA KULTURY 

Nie istnieje jak dotąd reprezentatywna organizacja, w sposób oddolny reprezentująca twórców kultury z krajów Europy Wschodniej, która nada treść kulturowemu wymiarowi Partnerstwa Wschodniego. Stąd idea powołania nieformalnej inicjatywy skupiającej osoby działające w obszarze kultury. Jej celem będzie wspieranie współpracy ponad granicą Schengen oraz inspirowanie tworzenia autonomicznych przestrzeni dla kultury.

To nowa inicjatywa obywatelska reprezentująca pozarządowe organizacje kulturalne działające w krajach Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej. Ta inicjatywa oparta jest na istniejące już długotrwałej współpracy między niezależnymi organizacjami kulturalnymi.

W ostatnich latach te organizacje pozarządowe współpracowały w ramach licznych lokalnych projektów artystycznych, programów dotyczących współpracy transgranicznej i budowania potencjału, a także inicjatyw mających na celu reformę polityki kulturowej w kontekście Partnerstwa Wschodniego. Podczas ostatniego Kongresu Kultura dla Partnerstwa Wschodniego w Lublinie (www.epccongress.eu) grupa reprezentantów organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury Partnerstwa Wschodniego postanowiła dalej umacniać nieoficjalnie ustanowione więzi, tworząc bardziej zorganizowaną, ale nadal otwartą platformę współpracy.

Platforma nie działa jako sieć oparta na oficjalnym członkostwie lub jako stowarzyszenie profesjonalistów. Jest raczej otwartą platformą dla podobnych inicjatyw i indywidualnych podmiotów kulturalnych, które pragną wiązać swoje głębokie zaangażowanie z innymi kulturalnymi projektami, programami i sieciami Partnerstwa Wschodniego. Nowa platforma społeczeństwa obywatelskiego jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych współpracą kulturalną w Partnerstwie Wschodnim.

Już od samego początku nowa platforma dociera do większości regionalnych projektów współfinansowanych z programu Unii Europejskiej Kultura dla Partnerstwa Wschodniego (www.euroeastculture.eu), Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego (www.eap-csf.eu), programu stypendialnego dla menadżerów kultury fundacji Roberta Boscha (www.cultural-managers.net), Ukraińska Sieć Kultury (www.kultura.org.ua), sieci uczestników „Tandem” programu wymiany menedżerów kultury (www.tandemexchange.eu) organizacji MitOst oraz Europejskiej Fundacji Kultury, itd.

Cele

Platforma zrzesza organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz operatorów kultury, które wspierają i promują zrównoważony rozwój kulturowy w krajach Partnerstwa Wschodniego (we współpracy ze swoimi europejskimi odpowiednikami na wszystkich granicach Schengen). Platforma ma na celu:

Platforma nie posiada oficjalnego sekretariatu, ani pracowników. Wszystkie prace koordynacyjne i podejmowanie inicjatyw opiera się na nieodpłatnej pracy, staraniach wolontariuszy i poświęceniu organizacji oraz osób prywatnych, które angażują się w realizację celów platformy.

Na rok 2013/14 cztery organizacje kulturalne i osoby prywatne zaangażowane w tworzenie platformy zgodziły się realizować szereg działań w następujących czterech obszarach roboczych:

1. Cyfrowe/internetowe narzędzia komunikacji i dzielenia się wiedzą

(osoba odpowiedzialna: Agata Will, Warsztaty Kultury, Lublin, Polska – a.will@warsztatykultury.pl)

2. Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego

(osoba odpowiedzialna: Ihor Savchak, Koordynator podgrupy Kultura Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego 2013/14, Centrum Zarządzania Kulturą (CCM) Lwów, Ukraina – isavchak@kultura.org.ua)

3. Niezależna Fundacja Kultury Partnerstwa Wschodniego

(osoba odpowiedzialna – we współpracy z całą platformą: Philipp Dietachmair i Tsveta Andreeva, Europejska Fundacja Kultury (ECF) Amsterdam, Holandia – philipp@culturalfoundation.eu – tsveta@culturalfoundation.eu oraz Natasa Bodrozic, Slobodne Veze, Zagrzeb, Chorwacja – abodrozi@gmail.com)

 4. „Lokalni Ambasadorzy” Platformy Kultury Społeczeństwa Obywatelskiego dla Partnerstwa Wschodniego

(osoba odpowiedzialna – wszyscy regionalni przedstawiciele platformy: Sophia Lapiashvili, GeoAIR, Tbilisi, Gruzja – sophialapiashvili@gmail.com; Vladimir Us, Oberliht, Kiszyniów, Mołdawia – vladimir@oberliht.org.md; Barbara Denes, Bekelit Art Centre, Budapeszt, Węgry – barbara.denes@gmail.com)

 

strona Nataša Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego dla Kultury