Kontakt

Edycja 2015

Biuro Kongresu
ul. Drukarska 6, Lwów
tel.: +380503703826
+380322354806
e-mail: info@epccongress.lviv.ua
www: http://epccongress.lviv.ua/en/

Kontakt dla mediów:
tel.: +380503703826
+380322354806
e-mail: press@epccongress.lviv.ua

Kontakt dla członków Rady Programowej
tel.: +380503799961
e-mail: rada@epccongress.lviv.ua

 

Edycje 2011, 2013

Biuro Kongresu

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5A
20-112 Lublin
tel./fax +48 81 533 08 18
mail: info@epccongress.eu

www.warsztatykultury.pl
www.epccongress.eu
www.wschodkultury.eu

 

Biuro Kongresu w dniach 4 – 6 października 2013
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-112 Lublin

 

Zespół koordynujący:

Rafał Koziński – Wschód Kultury
r.kozinski@warsztatykultury.pl

Maria Artemiuk – festiwal Integracje – Mediacje
m.artemiuk@warsztatykultury.pl

Agata Will – Kongres Kultura dla Partnerstwa Wschodniego
a.will@warsztatykultury.pl

 

Koordynatorzy osi tematycznych Kongresu:

Magdalena Kawa – Kultura nowych technologii
magdalena.kawa@gmail.com

Emil Majuk – Kultura i tożsamość
emil.majuk@gmail.com
(facylitator: Kamil Rodzik)

Paulina Paga – Kultura zaangażowana społecznie
paulina.paga@gmail.com

Miłosz Zieliński – Kultura i rozwój
zielinski2016@gmail.com

Aleksandra Zińczuk – Kultura nowych kompetencji
olatnn@gmail.com
(facylitatorzy: Józef Markiewicz, Agnieszka Podpora, Weronika Czyżewska)

 

Biuro organizacyjne

Magdalena Zylik – Bazar Wschodnich Wydawnictw
sekretariat@warsztatykultury.pl

Dominika Sergiej – logistyka
dominika.sergiej@gmail.com

Izabela Raszewska – logistyka Centrum Kultury
raszewska@ck.lublin.pl

Katarzyna Pudło – wolontariat
k.pudlo@warsztatykultuty.pl

Katarzyna Plebańczyk – administracja strony, media społecznościowe
ka.plebanczyk@gmail.com

Agnieszka Wojciechowska – PR/promocja
a.wojciechowska@warsztatykultury.pl

Grzegorz Kondrasiuk – redakcja
grzegorzkondrasiuk@gmail.com

Andrij Saweneć – tłumaczenia
savenets@gmail.com

Karol Grzywaczewski – grafika i skład
studio@grafikadtp.com;

Tomasz Kulbowski – projekt strony
tom@kulbowski.com; www.kulbowski.com

Anna Nakonieczna – finanse
a.nakonieczna@warsztatykultury.pl

Włodzimierz Pawelec – technika
technika@warsztatykultury.pl