Jean Pierre Deru

data i miejsce urodzenia: 1946, Etterbeek, Belgia
miejsce zamieszkania: Bruksela, Belgia
dziedzina: zarządzanie kulturą, współpraca międzynarodowa, sieciowanie

Specjalista w dziedzinie zarządzania kulturą i networkingu. Dyrektor Stowarzyszenia Marcela Hictera (The Association Marcel Hicter), które prowadzi program The European Diploma in Cultural Project Management, wspierany przez Radę Europy, Unię Europejską i UNESCO. Jean-Pierre Deru jest założycielem sieci ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centers) i ORACLE
(European Network of Regional Cultural Managers). Efektem seminarium będzie podsumowanie działań zmierzających do zbudowania sieci w ciągu ostatnich dwóch lat oraz prezentacja projektów zrealizowanych i realizowanych w ramach sieci m.in. „Connected by the Border” czy „ArtPlatform”, sformułowanie założeń programowych i merytorycznych Sieci oraz „mapy drogowej” rozwoju na najbliższe lata. W obecnym kształcie budowana Sieć ma 100 członków natomiast na seminarium zostanie zaproszonych ok. 40 przedstawicieli z każdego kraju PW oraz kilku z EU.