orient_aKcje: Białoruś

Prezentacja Białoruskiej Sztuki Współczesnej
- specjalny program artystyczny przygotowany przez najciekawszych niezależnych białoruskich artystów to wystawa instalacji video i fotografii, koncert eksperymentalnej muzyki elektronicznej oraz prezentacje multimedialne poświęcone aktualnej sytuacji białoruskiego teatru, muzyki, literatury i sztuk wizualnych.

Białoruska scena niezależna / prezentacje multimedialne
Uczestnicy: Pavał Kaściukievič – Wydawnictwo Logvinov; Taciana Arcimović – magazyn pARTisan; Sergey Shabohin – portal ARTAKTIVIST; Valentina Kiselyova i Anna Chistoserdova – Galeria sztuki współczesnej «Ў» (http://www.ygallery.by); Oksana Gajko, Sergey Gajko – Teatr Kryly Halopa

Oksana Gayko, Sergey Gayko – TEATR KRYLY HALOPA

Teatr Kryly Halopa z Brześcia (w latach 2001-11 działający pod nazwą Wolny Teatr) to jeden z nielicznych teatrów alternatywnych na Białorusi. Powstał w 2001 roku jako wspólnota ludzi o podobnych poglądach politycznych i artystycznych oraz krytycznym spojrzeniu. Teatr stawia sobie za cel stworzenie platformy dla aktywności ludzi występujących przeciwko niesprawiedliwości i przemocy, którzy chcą przezwyciężyć sytuację przymusowego milczenia, bierności i depresji społeczeństwa. Swoją działalność teatr zaczynał od happeningów i performensów. Od 2001 roku teatr zrealizował 8 spektakli (w tym 4 uliczne) na podstawie dzieł Daniła Charmsa, Janki Kupały, Franza Kafki i własnych scenariuszy. Ich stylistyka łączy w sobie elementy niemieckiego ekspresjonizmu i teatru Brechta, tradycyjnego wschodniego teatru i klaunady, pantomimy i dadaistycznego humoru… Jako jeden z nielicznych teatr tworzy także widowiska uliczne, łącząc techniki tradycyjnego teatru ulicznego (szczudła, maski, żywy ogień, muzyka na żywo) z elementami happeningu, klaunady i kina niemego.

Teatr brał udział w międzynarodowych festiwalach teatralnych w Polsce, Rosji, Ukrainie i na Białorusi. W latach 2006-08 Wolny Teatr brał współpracował z warszawskim teatrem Remus w projektach animacyjnych, pracując z dziećmi i młodzieżą na warszawskiej Pradze, w obozie dla uchodźców czeczeńskich w Lininie pod Warszawą oraz w ośrodkach rehabilitacyjnych i z dziećmi niepełnosprawnymi. Teatr organizował projekty animacji kultury na Białorusi: w domach dziecka i zakładach psychiatrycznych. Od 2011 roku Teatr Kryly Halopa jest organizatorem Festiwalu Kultury Alternatywnej „Kult A” w Brześciu, od września 2012 roku prowadzi czytania tekstów młodych białoruskich dramaturgów.

www.teatrkh.com

www.facebook.com/teatr.krylyhalopa

Taciana Arcimović – DWIE RZECZYWISTOŚCI, DWA TEATRY – RÓŻNORODNOŚĆ CZY HOMOGENIZACJA 

Możemy mówić o dwóch rzeczywistościach teatru białoruskiego. Pierwsza to rzeczywistość oficjalna – teatr repertuarowy. Na Białorusi istnieje około 30 teatrów tego typu prowadzących dość podobną działalność, prezentujących sztuki teatralne nie dotykającej problemów dzisiejszego białoruskiego społeczeństwa, oparte na estetyce sowieckiej z lat 70-tych i 80-tych. Równolegle na Białorusi tworzy się druga rzeczywistość – teatr niezależny, który pracuje używając zupełnie innych form przekazu. To takie grup jak białoruski Teatr Wolny, który skupia się na społecznych
i politycznych problemach Białorusi, tworząc spektakle w formie teatru dokumentalnego, czy Teatr Korniag i Skvo Dance Company, wykorzystujące współczesne formy teatru ruchu i teatru fizycznego.

partisanmag.by

Pavał Kaściukievič– PROCES LITERACKI NA BIAŁORUSI: POMIĘDZY KULTURĄ A POLITYKĄ

Być może Białoruś to biedny wschodnioeuropejski kraj o niskiej średniej długości życia. Ale dla pisarzy ten kraj – jakby to nie brzmiało szalenie – to prawdziwy raj. Sceny z tej jabłecznej republiki poniewierają się jak przejrzałe banany – trzeba tylko się nie lenić i zebrać je w swój pisarski worek. Śmiech przez łzy po okresie breżniewowskim dziś wraca do nas w pełnym rozkwicie, jak bukiet kolorowych storczyków. Oto po głównej alei kraju, przy dźwiękach marszowej muzyki i z brawurowymi hasłami defiluje kolumna ciągników „Białorusin”. Obok przesuwają się biznesmeni w najnowszych Mercedesach, nie zwracając uwagi na imitacje powszechnej wesołości wpatrzeni w ekrany swoich miłych ipodów. A na chodnikach młodzież: ciągnie w kierunku wystaw sklepowych, na uszach ma słuchawki.
Dobrze znany jest dobroczynny wpływ białoruskiej rzeczywistości na literaturę. Ale czy istnieje też odwrotny kierunek, wpływ literatury na społeczeństwo białoruskie? Odpowiedzi na te pytania udzieli wykład pisarza i dyrektora artystycznego księgarni ЛОГВІНАЎ.

http://lohvinau.livejournal.com

Sergey Shabohin – ARTAKTIVIST

Prezentacja portalu www.artaktivist.org – największej bazy danych współczesnej sztuki wizualnej na Białorusi.

http://artaktivist.org/

Valentina Kiselyova, Anna Chistoserdova – GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ Ў

Historia lokalnej i międzynarodowej działalności Galerii sztuki współczesnej Ў. Prezentacja projektów, jakimi na co dzień zajmuje się Galeria.

Galeria «Ў»  to  miejsce wolnej kultury, gdzie każdy może poznać nowe trendy i kierunki sztuki współczesnej, uczestniczyć w spotkaniach z krytykami sztuki oraz warsztatach. To miejsce aktywne, które ma za zadanie popularyzować i promować aktualną sztukę Białorusi, pokazywać prace młodych artystów z Europy wschodniej, kreować nowe pokolenie sztuki białoruskiej. Edukacja to jedno z podstawowych działań galerii: organizacja seminariów, okrągłych stołów i wydarzeń z zakresu krytyki sztuki, zarządzania kulturą, działania kuratorskie. Ponadto jednym z głównych celów jest tworzenie sieci artystów, kuratorów i badaczy sztuki z Białorusi oraz tworzenie warunków dla pracy artystycznej i rozwoju rynku sztuki na Białorusi.

http://www.ygallery.by

Foundamental Network: sieć muzyczna (http://foundamental.net)

Prezentacja działalności sieci Foundamental zrzeszającej białoruskich muzyków.
Prezentacja: Yuliya Kaviazina, Volha Salakheyeva – białoruska scena elektroniczna.

Prezentacja niezależnej sceny muzycznej na Białorusi (muzyka na żywo)
Live set #1 – Pavel Ambiont & VJ Solar Olga (Foundamental Network, Force Carriers) – audio-video performance (http://pavel-ambiont.com, http://solarolga.com)

 

PREZENTACJA, KONCERT

Yuliya Kaviazina, Volha Salakheyeva, Pavel Niakhayeu – BIAŁORUSKA SCENA ELEKTRONICZNA,  FOUNDAMENTAL NETWORK: MUZYKA, WYDARZENIA, WSPÓLNOTA

Foundamental Network to sieć i magazyn on-line, prezentujące unikalną syntezę muzyki i sztuk wizualnych. Tworzy warunki dla rozwoju grup eksperymentalnych, pracuje na rzecz  poszerzania kręgu ich odbiorców, twórczego dialogu, twórczości i wzajemnej pomocy. Foundamental Network to również niezależna wytwórnia muzyczna, która od 2009 roku oferuje szeroki wybór muzyki eksperymentalnej, galeria z pracami autorów białoruskich, mini-sklep oraz specjalne projekty twórców projektu.

http://foundamental.net/