Kongres Kultura dla Partnerstwa Wschodniego

Lublin, 4 – 6 października 2013