Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego

21 – 23 października 2011, Lublin