Connected by the Border

październik – listopad 2012, Partnerstwo Wschodnie