Międzynarodwe Seminarium Kultura dla Partnerstwa Wschodniego

8 – 10 marca 2013, Lublin

fot. Tomasz Kulbowski