Kultura dla Partnerstwa Wschodniego 2013 – podsumowanie