Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego 2012 – panel otwierający