Wschód Kultury

Kongres Kultura dla Partnerstwa Wschodniego i Festiwal Integracje – Mediacje, Lublin 2013