Partnerstwo Wschodnie w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa

To co się dzieje w krajach Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego wpływa na Unię Europejską. Kolejne rozszerzenia UE przyniosły zbliżyły te kraje do UE a ich bezpieczeństwo, sytuacja gospodarcza i rozwój coraz bardziej wpływa na UE. Jednym z przykładów jest zróżnicowana dostawa energii dla krajów UE

Wszystkie te kraje, w różnym stopniu realizują polityczne, społeczne i gospodarcze reformy i wyraziły chęć włączenia się do UE.
Komisja Europejska przedstawiła konkretne pomysły na poprawę naszych stosunków z: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Oznacza to stworzenie nowych porozumień o wolnym handlu z tymi krajami chętnymi i zdolnymi do podjęcia większego zaangażowania i stopniowej integracji z gospodarką UE. Pozwoliłoby to również na łatwiejsze podróżowanie do UE poprzez stopniową liberalizację wizową, któremu towarzyszą działania w celu zwalczania nielegalnej imigracji.

Partnerstwo będzie również wspierać demokrację i dobre zarządzanie, wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne, promować reformy sektora i ochronę środowiska, zachęcać ludzi do kontaktów, wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego oraz oferować dodatkowe finansowanie projektów na rzecz zmniejszenia nierówności społeczno-ekonomicznej i wzrost stabilności.

 

Informacje na temat polityki sąsiedzkiej UE, kalendarz imprez i spotkań, projekty mające na celu integrację i rozwój Partnerstwa Wschodniego.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

PRZYDATNE LINKI

 

STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWA UNII EUROPEJSKIEJ W KRAJACH PARTNERSTWA WSCHODNIEGO

 

FINANSOWANIE