Dla uczestników

III Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego odbędzie się we Lwowie na Ukrainie w dniach 4 – 6 września 2015

UWAGA: NOWY MAIL I STRONA KONGRESU

e-mail: info@epccongress.lviv.ua

strona: http://epccongress.lviv.ua

REJESTRACJA
Rejestracja na Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego jest możliwa pod tym linkiem: http://epccongress.lviv.ua/en/?page_id=524

WIZA
Obywatele krajów Unii Europejskiej nie potrzebują wiz na wjazd na Ukrainę.

MIEJSCA

KOSZTY
Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne.
Organizatorzy Kongresu nie pokrywają uczestnikom kosztów podróży ani zakwaterowania.  Jedynie specjalni goście Kongresu (Rada programowa, paneliści i moderatorzy) mają pokrywane wszelkie koszty.
Obiad podczas Kongresu jest zapewniony dla wszystkich uczestników.

Granty na podróż:

DOJAZD DO LWOWA

NOCLEGI