Biogramy

Asmer Abdullayeva
Krytyk sztuki, doktor filozofii, starszy wykładowca Azerbejdżańskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych, specjalista w zakresie masowych wydarzeń kulturalnych w Centrum Nauki i Kultury, koordynatorka międzynarodowego projektu „Centrum Sztuki Tradycyjnej Icherisheher” realizowanego wspólnie przez Prince’s School of Traditional Arts (Wielka Brytania) i Państwowy Rezerwat Historyczno-Architektoniczny „Icherisheher” (Baku). Inicjatorka i koordynatorka projektów. Współorganizatorka Międzynarodowego Festiwalu Sztuki „Maiden Tower” (Baku 2011, 2012).

Vahram Aghasyan
Artysta malarz, fotografik, grafik, designer, specjalista od nowych mediów. W latach 1989 – 1993 uczęszczał do Yerevan College of Arts, w 1999 ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Erewaniu. W latach dziewięćdziesiątych pracował jako grafik – wolny strzelec, następnie w redakcji armeńskiego miesięcznika „Garoun”. W latach 2000−2003 był nauczycielem przedmiotów artystycznych w szkole. Od 2006 uczy w instytucie artystycznym będącym częścią kompleksu edukacyjnego “mkhitar sebastaci”.

Robert Alagjozovski
Mieszkający w Skopje pisarz, niezależny badacz, menadżer kultury, krytyk kultury i sztuki, tłumacz. Doktorant na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Skopje. Autor czterech książek i licznych publikacji w dziedzinie filologii, filmoznawstwa i polityki kulturalnej. Przewodniczący sieci Oracle zrzeszającej menadżerów kultury i szkoleniowiec europejskim programie szkoleniowym fundacji Marcela Hictera. Zaangażowany w liczne projekty kulturalne i młodzieżowe, związane z tematyką decentralizacji kultury, międzykulturowości, regionalnej i międzynarodowej współpracy.

Mariana Assenova
Dziennikarka, menadżerka kultury i oświaty, producentka. Współorganizatorka Festiwalu Wspomnień Goat, menadżerka projektu Festiwalu Sztuki Współczesnej w Sofii. Ostatnie projekty: “SPIRIT – Stara Panina: Inspiracje dla turystyki wiejskiej i międzykulturowej” (2013), “Opuszczony Północny Zachód − równoległa podróż turystyczna” (2011), „Za mostem – potajemna historia bajek romskich” (2010). W swojej pracy bada, w jaki sposób sztuka, kultura, edukacja obywatelska i technologie informacyjne mogą zmienić atmosferę w szkolnej Sali na twórczą i jak „języki” sztuki mogą zostać wykorzystane w procesie nauczania.

Edgar Bąk
Zajmuje się szeroko pojętą komunikacją wizualną. W projektowaniu graficznym unika autorskich gestów. Poddaje się narzędziu i czerpie z jego specyfiki. Stale współpracuje z warszawskim Nowym Teatrem, magazynem WAW i krakowskim Miesiącem Fotografii. W poznańskiej School of Form prowadzi zajęcia z architektury informacji oraz typografii. Jest laureatem wielu nagród: Klubu Twórców Reklamy, Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, Chimery oraz Society of Publishing Designers w Nowym Jorku.

Lukáš Berberich
Menadżer kultury, promotor muzyczny, kinoman. Jeszcze jako student założył wraz z kolegami legendarne art-house’owe kino „Cinefil” w Koszycach. Pracował w Londynie i Pradze, ale powrócił do Koszyc, gdzie od roku 2010 jest związany z działalnością niezależnego centrum kulturalnego „Tabačka Kulturfabrik”. Współzałożyciel i kierownik niezależnej wytwórni muzycznej „Exitab”. Dyrektor artystyczny festiwalu sztuki współczesnej „Moonride”, zaangażowany w liczne lokalne i międzynarodowe projekty dotyczące sztuki filmowej, teatru, muzyki oraz sztuk wizualnych.

Oleksandr Butsenko
Dyrektor Centrum Rozwoju „Demokracja przez Kulturę” w Kijowie. Doradca Komisji Kultury ukraińskiego parlamentu i członek Europejskiego Parlamentu Kultury. Niezależny ekspert w dziedzinie polityki kulturalnej, autor opracowań i analiz przygotowywanych na zlecenie Parlamentu Ukrainy i Rady Europy. Inicjator programów rządowych związanych z trzecim sektorem i przemysłami kreatywnymi, jak również wielu międzynarodowych projektów związanych z rozwojem społeczności lokalnych poprzez kulturę. Publicysta, tłumacz, redaktor naczelny biuletynu „Dialog”.

Piotr Celiński
Medioznawca, teoretyk mediów cyfrowych, animator kultury, adiunkt w Zakładzie Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej UMCS. Kurator i współtwórca wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Autor i redaktor książek: Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu (Wrocław 2010), Kulturowe kody technologii cyfrowych (Lublin 2011), Mindware. Technologie dialogu (Lublin 2012), Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych (Lublin 2013).

Andrej Chadanowicz
Poeta, literaturoznawca i krytyk, pisarz i tłumacz. Z wykształcenia romanista, pracuje na Mińskim Uniwersytecie. Od 2008 roku jest prezesem białoruskiego PEN Clubu. Autor tomików wierszy Lysty z-pid kowdry (w ukraińskim tłumaczeniu, Kijów 2002), Staryja werszy (Mińsk 2003) i Listy z-pad koudry (Mińsk 2004), wyboru wierszy From Belarus with Love (Kijów 2005), poza tym opublikował tomiki Sto li100y na tut.by (Mińsk 2006) i Berlibry (Мińsk 2008). Wybór jego wierszy po polsku Święta Nowego Rocku ukazał się w 2006 r.

Anna Chistoserdova
Współwłaścicielka, dyrektorka, kuratorka, menadżerka projektów galerii sztuki współczesnej „Y” w Mińsku. Absolwentka Prywatnego Instytutu Zarządzania i Przedsiębiorczości w Mińsku; teorię i praktykę sztuki współczesnej studiowała na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym w Wilnie. Współzałożycielka galerii „Podziemka” w Mińsku, jej dyrektorka artystyczna i kuratorka w latach 2004−2009. Kuratorka, menadżerka, koordynatorka, uczestniczka licznych międzynarodowych projektów w dziedzinie sztuki.

Weronika Czyżewska
Facylitatorka osi tematycznej „Kultura Nowych Kompetencji” przy Kongresie, związana z  Fundacją Pogranicze, obecnie koordynuje m.in.  międzynarodowy projekt „Szkoła Pogranicza” skierowany do animatorów kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego. Doktorantka na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Kierowała projektem badawczym „Archiwum Ireny i Tadeusza Byrskich” finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (2008−2009), ukończyła studia teatroznawcze w Collegium Invisibile (2006−2010).

Krzysztof Czyżewski
Przewodniczący Rady Programowej Kongresu. Praktyk idei, animator kultury, aktor, poeta, eseista. Założyciel i prezes Fundacji Pogranicze, dyrektor Ośrodka „Pogranicze — sztuk, kultur, narodów”. Był członkiem Rady Kultury przy Prezydencie RP, Rady Kultury UNESCO-Polska. Prezydent Europejskiej Sieci Centrów Literatury HALMA. Za dotychczasową pracę otrzymał wiele nagród polskich i zagranicznych. Obecnie tworzy Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. W latach 2010−2011 pełnił funkcję Dyrektora Artystycznego projektu „Lublin 2016 Europejska Stolica Kultury – Kandydat”.

Vuk Ćosić
Weteran internetu i klasyk i cieszący się światowym uznaniem klasyk sztuki internetu. Współzalożyciel Cyfrowego Medialabu w Ljubljanie i poradni „Case Sensitive”. Lider zespołów projektowych w ramach kluczowych projektów internetowych w Słowenii. Jego twórczości poświęcone są liczne prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, publikacje w prasie i kluczowe publikacje na temat nowych mediów, publikowane m.in. przez takie wydawnictwa jak MIT Press, Thames & Hudson, Tate, Taschen, Baltic.

Anna Danilewicz
Menadżerka i animatorka kultury, kierownik Działu Edukacji i Obsługi Wystaw Muzeum Wojska w Białymstoku. Współpracuje z Association Marcel Hicter z Brukseli. Uczestniczka European Diploma for Cultural Project Management oraz międzynarodowego programu dla operatorów kultury NCK. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013). Koordynatorka, współorganizatorka szeregu projektów (Historia i Teatr HIT, Backpack History, Ogólnopolski Konkurs Małych Form Dramaturgicznych 1-2-3, Misja życia Białystok CALM, Kulturowe Mosty).

Jean Pierre Deru
Specjalista w dziedzinie zarządzania kulturą i networkingu. Dyrektor Stowarzyszenia Marcela Hictera, które prowadzi program „European Diploma in Cultural Project Management”, wspierany przez Radę Europy, Unię Europejską i UNESCO. Założyciel sieci ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centers) i ORACLE (European Network of Regional Cultural Managers).

Sanjin Dragojevic
Profesor na Uniwersytecie w Zagrzebiu w Chorwacji. Prowadzi wykłady w dziedzinie polityki kulturalnej, zarządzania kulturą, polityki mass mediów, komunikacji i mediacji.

Paweł Frelik
Adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej; wykładowca wizytujący w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze i główne teksty poświęcone są fantastycznym wizualizacjom, wideogrom, narracji międzymedialnej. Jeden z założycieli – wraz z Piotrem Celińskim i Radosławem Bombą – Video Games Research Center w UMCS, które zostanie otwarte pod koniec 2013 roku.

Michał Fronk
Inżynier architekt, mgr architektury krajobrazu, asystent stażysta przy Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, członek grupy e_kolektyw.

Marek Golonko
Facylitator osi „Kultura społecznej zaangażowana”. Związany z pograniczem polsko-ukraińsko-białoruskim animator społeczno-kulturalny i aktywista. Weganin, miłośnik rowerów, zainteresowany głównie korelacją kultura/społeczność/przyroda, sztukami wizualnymi, kinematografią w tym szczególnie eksperymentalną i niezależną oraz działaniami w przestrzeni miejskiej/niemiejskiej.

Tarlan Gorchu
Artysta plastyk, scenograf, reżyser teatralny, twórca i dyrektor Teatru Marionetek w Baku. Mistrz kaligrafii abstrakcyjnej. Brał udział w wielu wystawach krajowych i międzynarodowych. W 2009 roku reprezentował Azerbejdżan na 53 Biennale w Wenecji i brał udział w Trzecim Moskiewskim Biennale Sztuki Współczesnej, miał indywidualną wystawę w Zurychu. Członek Związku Artystów Azerbejdżanu oraz Związku Twórców Teatru. Główny koordynator Dziecięcego Centrum Kultury „TUTU”.

Karol Grzywaczewski
Projektant graficzny, realizujący się z powodzeniem w projektowaniu książek, folderów, plakatów i innych form drukowanych. W pracy zawodowej łączy przyjemność z rzeczywistością – projektuje dla instytucji kultury, nie stroniąc od zleceń komercyjnych. W wolnych chwilach najsłabszy z trzech członków kolektywu dj-skiego “Słabi prezenterzy” próbujący zdobyć uznanie z dala od programów graficznych.

Witek Hebanowski
Socjolog, założyciel i prezes Fundacji Inna Przestrzeń, współzałożyciel i wiceprezes The NGO Caribbean Development Foundation. Inicjator Międzynarodowego Maratonu Pisania Listów Amnesty International. Prowadzi szkolenia w krajach Europy, Kaukazu i na Karaibach. Współtworzy festiwal „Transkaukazja”, koordynuje projekty rozwojowe i artystyczne. Obserwator wyborów w Azerbejdżanie (2003) i na Ukrainie (2004), współpracuje z Radiem TOK fm, działa w zespole inicjatorów przyszłego Warszawskiego Centrum Wielokulturowego.

Ludwig Henne
Niezależny menadżer kultury, zajmujący się Europą Środkową i Wschodnią. Reprezentuje Sieć Menadżerów Kultury Fundacji Roberta Boscha. Pracował w ramach projektów na rzecz Fundacji Roberta Boscha, międzynarodowych NGO i galerii. Studiował kulturoznawstwo oraz komunikację i medioznawstwo na Uniwersytecie w Lipsku. Od roku 2000 jest członkiem zarządów licznych lokalnych i międzynarodowych stowarzyszeń kulturalnych, takich jak Leipziger Hörspielsommer, Kunstverein Leipzig oraz programu rezydencyjnego dla artystów “blumen”.

Łukasz Jasina
Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, felietonista i szef działu wschodniego „Kultury Liberalnej”, historyk, filmoznawca, publicysta i komentator. Stypendysta m. in. Harvard Ukrainian Research Institute, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich i Fundacji Kościuszkowskiej.

Paweł Jaworski
Reprezentuje Fundację Napraw Sobie Miasto. Z wykształcenia filozof i architekt, zawodowo zajmuje się planowaniem przestrzennym. Przygotowuje i prowadzi warsztaty projektowe metodami partycypacyjnymi. Członek Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach, stały współpracownik czasopisma „Autoportret”, wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury. Posadził już drzewo, jednak domu nigdy nie zbuduje. Fanatyczny miłośnik życia „na blokach” i centrów miast. Cierpi na intelektualne ADHD, na większość pytań odpowiada kolejnymi pytaniami.

Peter Johnsson
Publicysta i korespondent mediów skandynawskich w Polsce i Europie Wschodniej. Z wykształcenia historyk.  Autor publikowanych w Szwecji i Finlandii książek o historii Polski. Współpracuje z pismem Baltic Worlds, Scholary Journal wydawany przez Center for Baltic and East European Studies na uniwersytecie Sodertorn w Sztokholmie. www.peterjohnsson.eu

Otar Karalashvili
Ukończył matematykę, grafikę oraz filologię angielską w Tibilisi i Moskwie. Jeden z fundatorów Diogene Publishers oraz członek założyciel Georgian Publishers Association. Wydawca, grafik i ilustrator w Diogene Publishers oraz innych wydawnictwach. Pracuje także jako freelancer dla różnych agencji reklamowych jako grafik, copywriter, ilustrator i producent. Wykłada projektowanie graficzne na Wydziale Sztuki w Państwowej Akademii Sztuki w Tibilisi.

Magdalena Kawa
Koordynatorka osi tematycznej „Kultura nowych technologii”. Politolożka, obroniła doktorat na temat Holokaustu w dyskursie publicznym. Zajmuje się edukacją o Holokauście, edukacją i animacją międzykulturową oraz organizacją wydarzeń kulturalnych w Lublinie. Współpracuje z Warsztatami Kultury oraz Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, w latach 2006−2013 związana ze Stowarzyszeniem Homo Faber.

Eva Khachatryan
Niezależna kuratorka z Erywania, członkini Sekcji Ormianskiej Miedzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA) i Komitetu Międzynarodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. W latach 2003−2008 − kuratorka Ormianskiego Centrum Współczesnej Zztuki Eksperymentalnej (ACCEA), w latach 2006−2008 − współdyrektorka Oddziału Sztuk Pięknych tegoż Centrum. Obecnie realizuje różne projekty w Centrum Kultury Suburb. W roku 2008 pracowała jako badaczka w ramach projektu „Gender Check” i wystawy zainicjowanej przez Fundację ERSTE i Muzeum sztuki Współczesnej MUMOK w Wiedniu.

Levan Khetaguri
Dyrektor Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie Ilia w Tbilisi. Członek i ekspert wielu instytucji międzynarodowych. Inicjator, menadżer, producent i uczestnik wielu międzynarodowych projektów, seminariów, konferencji i festiwali. Dyrektor Fundacji Caucasus (Holandia). Sekretarz generalny w Gruzińskim Ośrodku Narodowym ITI oraz dyrektor Europejskiego Instytutu Sztuki w Gruzji. Autor wielu książek i publikacji. Członek komisji doradczej programu kulturalnego Unii Europejskiej. Prowadzi warsztaty, wykłady i kursy mistrzowskie z dziedziny polityki kulturalnej i zarządzania kulturą.

Lance Kirby
Performer, koordynator projectów i facylitator warsztatów w Wielkiej Brytanii i innych krajach. Absolwent Westminster Kingsway College (2008). Prowadził warsztaty dla szeregu organizacji artystycznych, m.in. Immediate Theatre, Urban Development, Project Phakama, FREE2B, Apples and Snakes, Index on Censorship, Al Kasaba, Yes Theatre i Centrum Dziecięcego Karama (Palestyna). W swoich warsztatach wykorzystuje teatr, aktorstwo, pismo i ruch do stworzenia otwartej przestrzeni, w której uczestnicy mogą zbadać swoje poglądy dotyczące wolności wyrazu, cenzury i przestępstwa.

Valiancina Kisialiova
Współwłaścicielka, dyrektorka, kuratorka, menadżerka projektów galerii sztuki współczesnej „Y” w Mińsku. Studiowała teorię i praktykę sztuki współczesnej na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym w Wilnie. Pomysłodawczyni i współzałożycielka galerii „Podziemka” w Mińsku, jej dyrektorka artystyczna i kuratorka w latach 2004−2009. Autorka projektów kuratorskich, uczestniczka programów edukacyjnych Goethe-Institut (2009−2010) oraz Departamentu Stanu USA (2009).

Eugeniusz Komarnicki
Facylitator osi „Kultura społecznej zaangażowana”. Członek zarządu Fundacji Moja Firma oraz spółki „Media Prostir”. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (prawo, psychologia, etnologia, gender studies). Trener warsztatów ze street-artu. Tłumacz. Kurator i dyrektor projektu „Oddech Ukrainy” w ramach obchodów Roku Ukrainy w Polsce (2006), menadżer artystyczny koncertów zespołu „5nizza” w Polsce (2007).

Rafał Koziński
Kreator Kultury, Artysta Miasta, poszukiwacz kodów kulturowych Wschodu na Zachodzie Europy. Kurator m.in. festiwali „ZdAErzenia”, „Theatrograf”, twórca i koordynator Nocy Kultury, kreator programu współpracy kulturalnej „Trans_Misja_Lublin_Ukraina” – współproducent licznych polsko-ukraińskich projektów artystycznych i festiwali („L² – potęgowanie kultury Lublina i Lwowa”, Tydzień Sztuki Aktualnej, Jazz Bez, Fort Missia, „Ukraiński Zriz” – „Siła Sztuki”). Prezes polsko-ukraińskiej Fundacji Trans Kultura. Laureat nagrody Komisji Europejskiej „Złota Gwiazda Partnerstwa” (2006) i Nagrody Artystycznej Miasta Lublin (2008).

Piotr Krajewski
Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Biennale Sztuki Mediów WRO. Prezes Fundacji WRO. Kurator projektów artystycznych. Absolwent Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Krytyk sztuki, autor licznych publikacji i redaktor programów telewizyjnych, członek AICA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki. Prowadzi konwersatorium medioznawcze w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wykłada w Katedrze Intermediów na ASP w Poznaniu.

Sophia Lapiashvili
Absolwentka Państwowej Akademii Sztuk Pięknych w Tbilisi oraz Uniwersytetu we Fryburgu. Pracowała jako dziennikarka, fotografka, wykładała sztukę zdobniczą na Uniwersytecie technicznym w Tbilisi. W 2004 roku wzięła udział w kuratorskich warsztatach „Grenzenlos Vorschen” i została zaproszona do wygłoszenia wykładu w Office for Contemporary Art w Osło. Dzięki stypendium Rave Stiftung pracowała jako asystentka kuratora. Od roku 2010 pracuje w GeoAIR jako menadżerka projektów i kuratorka. Jako fotografka brała udział w kilku wystawach.

Paweł Laufer
Pisarz, dziennikarz, publicysta. Fundator i prezes Fundacji Open Culture. Zastępca redaktora naczelnego i redaktor działu wschodniego magazynu „Kultura Enter”. Pomysłodawca i koordynator międzynarodowych projektów artystycznych i badawczych (m.in. cykl 7 raportów o stanie kultury i NGO w krajach Partnerstwa Wschodniego i w Rosji). Członek zespołu przygotowującego aplikację Lublina w konkursie Europejska Stolica Kultury 2016. Autor książek Miasto na prowincji (2004) oraz Buty Mesjasza. Traktat o podniesieniu rzeczy zdegradowanej (2010).

Iryna Magdysh
Animatorka i menadżer kultury, inicjatorka i autorka wielu projektów kulturalnych we Lwowie, w tym międzynarodowych. Redaktorka i blogerka Niezależnego Kulturalnego Magazynu „Ji”, w latach poprzednich Dyrektor artystyczny NGO Muzeum Idei. Od niedawna – zastępca dyrektora wydziału kultury Rady Miasta Lwowa, zaangażowana w prace nad stworzeniem strategii rozwoju kultury tego miasta do 2025 roku.

Emil Majuk
Koordynator osi tematycznej „Kultura i tożsamość”. Menedżer projektów kulturalnych, dziennikarz, redaktor. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Panorama Kultur (od 2003). Pracuje w lubelskim Ośrodku „Brama Grodzka − Teatr NN” (od 2005), gdzie zajmuje się koordynacją projektów transgranicznych. Współpracuje m.in z Warsztatami Kultury (Lublin) oraz Muzeum Historii Żydów Polskich (Warszawa).

Józef Markiewicz
Facylitator osi tematycznej „Kultura Nowych Kompetencji”. Antropolog kultury, założyciel Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast w Tykocinie. Koordynator i uczestnik rozmaitych projektów dotyczących pamięci społecznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Uczestnik projektu badawczego, poświęconego tożsamości kulturowej na pograniczu polsko-ukraińskim, realizowanego przez Uniwersytet Warszawski I Narodową Akademie Nauk Ukrainy. Współpracował z Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, Ormiańską Fundacją KZKO i Muzeum Historii Żydów Polskich.

Hussein Masmaliyev
Absolwent Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant w ramach projektów międzynarodowych. Właściciel i dyrektor galerii “Xurcun-ART” w Baku.

Nebojša Milikić
Pracownik kultury, menadżer, badacz i aktywista. Absolwent Instytutu Geologii Regionalnej i Paleontologii w Belgradzie, Szkoły Historii i Teorii Obrazu przy Centrum Sztuki Współczesnej w Belgradzie oraz Centrum Studiów Queer (Belgrad). Od roku 1995 zaangażowany w działalność organizacyjną, artystyczną i kuratorską w dziedzinie sztuk wizualnych i sztuki relacyjnej. Uczestniczy w licznych niezależnych projektach badawczych i inicjatywach społecznych. Pisze na tematy produkcji kulturowej i artystycznej. Pracuje w Centrum Kultury Rex w Belgradzie.

Ashot Mirzoyan
Przewodniczący City Research Center, członek Związku Architektów Armenii, absolwent Politechniki w Erywaniu. Pracował jako główny architekt miasta Gyumri i narodowy ekspert ds. dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Południowego Kaukazu dla Programu Regionalnego Rady Europy. Jest projektantem-architektem, doradcą, badaczem i pomysłodawcą projektów dotyczących wymiany międzykulturowej w krajach Południowego Kaukazu i Europy.

Leszek Napiontek
Naczelnik Wydziału Współpracy Zagranicznej Biura Kultury Urzędu m. st. Warszawy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (stosunki międzynarodowe i studia wschodnie) oraz programu European Diploma in Cultural Project Management. Od roku 2003 zajmuje się międzynarodowymi projektami współpracy kulturowej, takimi jak Warsaw – Berlin project “Promised City” or Warsaw – Kiev cultural exchange in 2012. Was responsible for development of Artists-in-Residence program of CCA Ujazdowski Castle in City of Warsaw, as well as Academy for Cultural Diplomacy – Training program for managers of culture from EaP countries.

Marcus Oertel
Menadżer kultury zajmujący się projektami w krajach Południowego Kaukazu i w Białorusi. Absolwent Uniwersytetu w Dreznie, magister historii najnowszej, komunikacji społecznej i socjologii (2005). Operator kultury pracujący jako freelancer w projektach lokalnych i międzynarodowych. Od roku 2010 zaangażowany w międzynarodowy projekt „Transkaukazja”, będąc koordynatorem grantu wspieranego z Programu Kultura EU w latach 2013/14. Członek Zarządu i Dyrektor Generalny (od roku 2013) drezdeńskiej organizacji pozarządowej „Kultur Aktiv”.

Maciej Ożóg
Muzyk, teoretyk i historyk sztuk medialnych, pracuje jako adiunkt w Zakładzie Mediów Elektronicznych Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Opublikował szereg prac poświęconych filmowi awangardowemu, sztuce wideo i sztuce nowych mediów. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora za dysertację poświęconą personalnemu nurtowi amerykańskiej awangardy filmowej. Zajmuje się historią i teorią sztuk medialnych, problematyką kultury audiowizualnej, cyberkultury i społeczeństwa informacyjnego.

Paulina Paga
Koordynatorka osi tematycznej „Kultura społecznie zaangażowana”. Animatorka kultury, producentka wydarzeń artystycznych. Trenerka i facylitatorka w Warszawskim Centrum Wielokulturowym. Członkini Stowarzyszenia Praktyków Kultury i Fundacji Inna Przestrzeń, współpracuje m.in. z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Narodowym Centrum Kultury. Inicjatorka i koordynatorka projektów społeczno-artystycznych i animacyjnych, realizowanych w nieoczywistych przestrzeniach.

Paweł Passini
Reżyser, muzyk, twórca pierwszego w Europie teatru internetowego neTTheatre – Teatr w Sieci Powiązań, wyreżyserował ponad 35 spektakli w teatrach w całej Polsce, dwukrotnie nominowany do Paszportu Polityki Kategorii Teatr, laureat licznych nagród m.in: Herald Angel i Total Theatre na Festiwalu w Edynburgu, Grand Prix na Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy, I nagroda na Festiwalu R@port w Gdyni, nagroda indywidualna XIV Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej za spektakl “Odpoczywanie”

Szymon Pietrasiewicz
Członek lubelskiej grupy Tektura, jak i koordynator Przestrzeni Działań Twórczych „Tektura”, Animator zjawisk kulturalno-społecznych, happener, komisarz Festiwalu Teatralnego „Kontestacje”, członek rady programowej Festiwalu Młodzieży Akademickiej „FAMA”, prowadzi “Rewiry” Pracownię Sztuki Społecznie Zaangażowanej.

Tomasz Pietrasiewicz
Twórca i dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (od 1998), twórca i reżyser Teatru NN (od 1990 roku), przed 1989 aktor teatru Grupa Chwilowa oraz drukarz i redaktor wydawnictw w obiegu niezależnym. Autor wielu książek, wystaw, a także realizowanych od roku 2000 w otwartych przestrzeniach Lublina Misteriów Pamięci.

Ana-Maria Plamadeala
Adiunkt i dyrektorka Centrum Badań Sztuki w Instytucie Dziedzictwa Kulturowego Akademii Nauk Republiki Mołdawii, krytyk filmowy.

Agnieszka Podpora
Facylitatorka osi tematycznej „Kultura Nowych Kompetencji”, kulturoznawczyni, hebraistka, tłumaczka i wykładowczyni, doktorantka na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynuje i współtworzy projekty edukacyjne zarówno jako organizator i prowadząca warsztaty. Współpracowała z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci, warszawskim Festiwalem Przemiany, Stowarzyszeniem Collegium Invisibile, Muzeum Historii Żydów Polskich. W Fundacji Pogranicze pracuje z młodzieżą, współkoordynuje międzynarodowy projekt „Szkoła Pogranicza”.

Darius Polok
Współzałożyciel i dyrektor wykonawczy stowarzyszenia MitOst (Berlin), działa w dziedzinie aktywności obywatelskiej i wymiany kulturalnej w Europie i sąsiednich regionach. Koordynuje takie programy jak „Tandem − wymiana menadżerów kultury” we współpracy z Europejska Fundacja Kultury i „Actors of Urban Change” we współpracy z Fundacją Roberta Boscha. Studiował slawistykę i filozofię w Bochum, we Wrocławiu i w Poczdamie. Ostatnio pracuje jako ewaluator dla fundacji i NGO oraz doradca w zakresie edukacji nieformalnej i wymiany kulturalnej.

Anton Polskyi
Artysta, aktywista. Historyk sztuki (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny). Współtwórca projektu USE/LESS–DIY, w ramach którego opracowano mapę ścieżek rowerowych Moskwy, współorganizator Maratonu Działań Miejskich „Rób To Sam” oraz − ostatnio − inicjatywy Partizaning.

Olena Pravylo
Producentka filmowa z Kijowa, współorganizatorka festiwalu Transkaukazja na Ukrainie.

Vahida Ramujkic
Artystka, której praktyka jest osadzona w kontekście społecznym. W swoich pracach, takich jak Documentary Embroidery, Microcultures i Disputed Histories cały czas zajmuje się problematyką tożsamości, reprezentacji i subiektywizacji w obecnym systemie społecznym i politycznym. Autorka książek. Współzałozycielka rotorrr.org (Barcelona 2001), członkini irational.org. Jej praca Disputed Histories otrzymała I nagrodę 52. Salonu Październikowego (Belgrad).

Mykola Ridnyi
Absolwent Państwowej Akademii Design i Sztuk Pięknych w Charkowie (2008). Od roku 2005 − członek grupy artystycznej „SOSka”. Uczestnik Programu Rezydencyjnego CEC ArtsLink, New York, Santa Fe (2009), Sommerakademie w Centrum Paula Klee w Bernie (2011), obozu-maratonu „Truth is concrete” na festiwalu Steirischer Herbst w Grazu (2012). Mieszka w Charkowie. Prowadzi działalność kuratorską. Jako artysta tworzy w dziedzinach instalacji, wideo, rzeźby, found objects, realizuje projekty w przestrzeniach publicznych.

Alicja Rogalska 
Artystka wizualna, absolwentka sztuk pięknych na Goldsmiths College, University of London i wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka prac wideo, obiektów i instalacji, głównie o tematyce politycznej i społeczno-ekonomicznej, oraz projektów edukacyjnych (m.in. dla Tate, University of Edinburgh i Modern Art Oxford) i w przestrzeni publicznej (m.in. we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Sztuki w Łodzi). Mieszka i pracuje w Londynie. www.alicjarogalska.co.uk

Joanna Roszak
Adiunkt w Instytucie Slawistyki PAN, członkini zarządu Fundacji Slawistycznej. Autorka książek Południk spotkania. Paul Celan w polskiej poezji powojennej, W cztery strony naraz. Portrety Tymoteusza Karpowicza, Synteza mowy Tymoteusza Karpowicza, Interior. Szkice o przeczytanym. Autorka tomów poetyckich Lele, wewe, ladino. Zainteresowania badawcze: geokrytyka, żydowski los, polska poezja XX i XX wieku, Szoa.

Anna Rozhentsova
Menadżer kultury i koordynator projektów niekomercyjnych, m.in. Festiwalu Filmowego „Cinema Perpetuum Mobile” (filmfest.by) i Przestrzeni Artystycznej „La Mora” (la-mora.info), bazowanej na pracy wolontariuszy i samoorganizacji. Mieszka w Mińsku. Tłumaczka Festiwalu Filmowego „Listapad” (www.listapad.com). Pracowała jako dziennikarka czasopisma internetowego „Art Aktivist Theatre” i portalu fotograficznego „Znyata”.

Melinda Sipos
Mieszkająca w Budapeszcie artystka i projektantka, producentka kultury, która działa w skali krajowej i międzynarodowej. Studiowała projektowanie szkła i projektowanie nowych na Węgrzech i we Francji, pełniła różne funkcje, w tym dyrektora programowego, w Kitchen Budapest Medialab. Obecnie jest zaangażowaną w kilka oddolnych inicjatyw na pograniczu sztuki, projektowania i technologii.

Tamta-Tamara Shavgulidze
Wykłada w Państwowej Akademii Sztuk Pięknych w Tbilisi (gdzie ukończyła studia), pracownik naukowy w Narodowym Centrum Badań nad Historią Sztuki Gruzińskiej i Ochrony Dziedzictwa. Jej interesy naukowe skupiają się na sztuce współczesnej. Jej projekty badawcze były wspierane przez Open Society Georgia Foundation (2004), Stypendium Prezydenta Gruzji (2005), Fundację im. Heinricha Bölla (2008) i Narodową Fundację Nauki im. Shota Rustaveli (2012). Założycielka New Knowledge Laboratory.

Bohdan Shumylovych
Kurator biblioteki multimedialnej Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wchodniej (Lwów). Wykłada i uczestniczy w przygotowaniu wystaw tematycznych oraz prowadzi badania naukowe. Magister historii nowożytnej Central European Univeristy, posiada dyplom historyka sztuki Lwowskiej Akademii Sztuki. Uczył się także na Wydziale Zarządzania Projektami Uniwersytetu im. G. Washingtona. Jest kuratorem festiwali audiowizualnych oraz projektów artystycznych.

Volodymyr Sklokin
Historyk, wizytujący badacz w Instytucie Nauk Humanistycznych w Wiedniu, adiunkt w Międzynarodowym Uniwersytecie Salomona w Charkowie, redaktor portalu historycznego historians.in.ua. Zainteresowania: współczesna teoria i historia historiografii, badania nad nacjonalizmem, metodologia historii, społeczna i kulturowa historia Ukrainy oraz Imperium Rosyjskiego w czasach nowożytnych.

Marcin Skrzypek
Z wykształcenia anglista. Od 1992 gra w Orkiestrze św. Mikołaja. Od 1998 roku pracuje w Ośrodku „Brama Grodzka − Teatr NN” m.in. jako realizator wydarzeń osnutych na różnych narracjach nt. Lublina i animator Forum i Rady Kultury Przestrzeni. Współautor aplikacji Lublina do tytuły Europejskiej Stolicy Kultury 2016, Strategii Rozwoju Lublina i Strategii Rozwoju Kultury Lublina 2020. Autor zbioru wywiadów Rozmowy o kulturze przestrzeni. Współredaktor książki Gordona Cullena Obraz Miasta.

Zbigniew Sobczuk
Kurator sztuki, koordynator, designer, artysta i pedagog. W latach 1992−2010 tworzył i realizował program Galerii KONT. Od 2006 r. zaangażowany w działalność Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, od 2010 r. jako prezes. Współtwórca programu wystawienniczego oraz kolekcji sztuki współczesnej LTZSP. Współzałożyciel galerii Rybna 4 i Lipowa 13. W latach 2009−2012 związany z Warsztatami Kultury w Lublinie. Kurator i koordynator wielu projektów artystycznych, wydawniczych i edukacyjnych.

Aneta Spaseska
Z wykształcenia architekt (Uniwersytet Cyryla i Metodego w Skopje). Członkini grupy „Prva Arhi Brigada” działającej na rzecz aktywnej kultury obywatelskiej w procesie planowania i kształtowania przestrzeni miejskiej. Pracowała jako wykładowczyni na Uniwersytecie Polis w Tiranie i jako architekt w studiu „Metropolis”.

Oleksandr Suprunets
Współzałożyciel i obecnie przewodniczący organizacji pozarządowej „Garage Gang Kollektiv”. Od roku 2009 twórca Platformy innowacji społecznych Biggggidea.com. Od 5 lat zajmuje się projektami związanymi z mediami. Od lat 2007–2008 pracował jako menadżer projektów w ukraińskim oddziale Globalnej Agencji Reklamowej BBDO. Publikuje w czasopismach „Korrespondent”, „Focus” oraz gazecie internetowej „Ukrainska Pravda”.

Anna Szyńkarczuk
Absolwentka Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Obserwator, dziennikarz z zamiłowania, autorka bloga: Ruda to nie kolor, motywującego do posiadania rozległych opinii, wychodzenia ze strefy komfortu, realizacji marzeń, otwartości na inne kultury i kraje. Członek m. in.: Geek Girls Carrots, Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, City Research Center. Od 2011 r. wraz z CRC szuka realnych perspektyw dla rozwoju projektów Międzykulturowego Dialogu oraz współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego i Polski.

Ines Tercio
Dyrektor wykonawczy Phakama. Studiowała sztuki medialne oraz produkcję filmów i wideo na Thames Valley University w Londynie, ukonczyła studia podyplomowe w zakresie krytyki sztuki i zarządzania na City University. Zanim podjęła pracę w Phakama w roku 2007, pracowała w Programie Partnerstwa Nauczycieli i Artystów. W roku 2009 została oddelegowana przez British Council do Chin w ramach Programu „China—UK 400 Cultural Leaders”. Od 2010 należy do grona mentorów City University.

Wato Tsereteli
Artysta, fotograf, kurator i dyrektor kreatywny. Studiował filmoznawstwo w Tbilisi, magisterium obronił w Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii. Jego prace artystyczne to dwu-, trzy- i czterowymiarowe obiekty o wyraźnie strukturowanej organizacji przestrzennej. Inicjator powołania Kaukaskiego Centrum Rozwoju Kulturowego i grupy Cumbo, niezależnej przestrzeni artystycznej. Był kuratorem międzynarodowej wystawy artystycznej „Appendix” oraz licznych wystaw i projektów w zakresie sztuki współczesnej. Założyciel pierwszego Centrum Sztuki Współczesnej w Gruzji (Tbilisi).

Larisa Turea
Pisarka, dramaturg, dziennikarka, krytyk sztuki. Członek Związku Literatów Mołdawskich, Stowarzyszenia Teatralnego i Francuskojęzycznego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Redaktor czasopisma „Moldova Socialista”, przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (oddział w Mołdawii). W latach 1992−1994 − Wiceminister Kultury, w latach 1994−1997 − członkini Komitetu ds. Kultury Rady Europy. Odbyła staż w Instytucie Remarque’a na Uniwersytecie Nowojorskim, stypendiatka rządu Francji w ramach programu „Courant d’Est”.

Vladimir Us
Artysta i kurator zamieszkały w mołdawskim Kiszyniowie, członek-założyciel Stowarzyszenia Młodych Artystów Oberliht (http://oberliht.com). Studiował sztukę, kuratorstwo i politykę kulturalną w Kiszyniowie, Belgradzie i Grenoble. Poprzez swoje najnowsze prace i projekty bada procesy kreowania i przeobrażania przestrzeni publicznej w postsowieckich miastach i innych terytoriach znajdujących się w okresie przejściowym.

João Ventura
Dyrektor artystyczny Teatru Miejskiego TEMPO w Portimão, Portugalia. Analityk kultury, opracowuje modele biznesowe w kulturze. Pracuje jako marketingowiec dla organizacji kulturalnych. Autor książki Biblioteki jaki sfera publiczna. Publikuje w czasopismach literackich i blogach. Aktywista w sferze kultury, dyrektor Festiwali Invisibles Cities i Reading Communities. Wykładał literaturę portugalską na Uniwersytecie Paris IV, obecnie wykłada zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Algarve. Był dyrektorem ds. kultury w prowincji Algarve.

Ihar Yukhnevich
Ukończył Anatoly Izoitko Studio w Witebsku oraz Państwową Białoruską Akademię Sztuki w Mińsku. Pracuje jako niezależny projektant realizując projekty dla białoruskich i zagraniczncyh klientów. Współpracował przy projekcie badawczym poświęconym współczesnej sztuce białoruskiej  “Radius Zera. Antologia art-zerowuch” («Радиус Нуля. Онтология Арт-нулевых»). Realizuje także projekty społeczne oraz prowadzi kursy z podstaw projetowania graficznego.

Joanna Zętar
Redaktor naczelna portalu internetowego leksykon.teatrnn.pl, pracuje w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” (od 2001 roku) oraz wykłada na Politechnice Lubelskiej. Magister historii sztuki (Historia Sztuki KUL), ukończone studia podyplomowe: Studium Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa KUL, specjalność Public Relations oraz Akademia Dziedzictwa Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

Aleksandra Zińczuk
Koordynatorka i facylitatorka osi tematycznej „Kultura nowych kompetencji”. Redaktorka książek i czasopism, koordynatorka lokalnych i międzynarodowych projektów artystycznych i edukacyjnych, działa w organizacjach pozarządowych (Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza, Stowarzyszenie Panorama Kultur). Od roku 2005 związana z Ośrodkiem „Brama Grodzka − Teatr NN”. Pracowała nad aplikacją Lublina w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Niezależna badaczka kultury i języka polsko-ukraińskiego pogranicza.

Anna Zvyagintseva
Absolwentka Narodowej Akademii Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie (2010). Jej prace wystawiano w Narodowym Muzeum Sztuki Ukraińskiej (Kijów), Sewastopolskim Muzeum Sztuki, Centrum Badań nad Kulturą Wizualną Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska”; Arttransponder i Flutgraben e.V. w Berlinie. Finalistka Nagrody „MUHi” przyznawanej w Kijowie dla młodych ukraińskich artystów (2010). Członkini stowarzyszenia kuratorskiego „Hudrada”, współtwórczyni ISTM (Inicjatywy Samoobrony Pracowników Sztuki). Mieszka i tworzy w Kijowie.