Iryna Magdysh

data i miejsce urodzenia: 1962, Lwów, Ukraina
miejsce zamieszkania: Lwów, Ukraina
dziedzina: zarządzanie kulturą, animacja kultury

Animatorka i menadżer kultury, inicjatorka i autorka wielu projektów kulturalnych we Lwowie, w tym międzynarodowych. Redaktorka i blogerka Niezależnego Kulturalnego Magazynu „Ji”, w latach poprzednich Dyrektor artystyczny NGO Muzeum Idei. Od niedawna – zastępca dyrektora wydziału kultury Rady Miasta Lwowa, zaangażowana w prace nad stworzeniem strategii rozwoju kultury tego
miejsca do 2025 roku.