Zapraszamy artystów do udziału w festiwalu Integracje – Mediacje

Warsztaty Kultury w Lublinie zapraszają artystów do udziału w festiwalu Integracje – Mediacje, który odbędzie się w dniach 1 – 6 października 2013 w Lublinie.

Integracje – Mediacje powstały jako część wieloletniego programu współpracy kulturalnej Lublina z krajami Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina). Integracje – Mediacje tworzą artystom ze Wschodu i Zachodu Europy przestrzeń do wymiany praktyk kulturowych i do realizacji wspólnych projektów. Integracje – Mediacje to także prezentacje artystyczne współczesnych kultur każdego z krajów Partnerstwa Wschodniego: tego co w ich kulturze nowe, rozwojowe, korespondujące z przemianami współczesnego świata, a nawet – wyprzedzające te przemiany.

Festiwal odbędzie się równolegle z Kongresem „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” (http://epccongress.eu/) w ramach obejmującego trzy największe miasta Polski Wschodniej programu Wschód Kultury (http://wschodkultury.eu/).

Zaproszenie dotyczy dwóch obszarów tematycznych:

  1. Connected by the Border

Poszukujemy artystów i grup artystycznych pracujących w dziedzinach sztuk wizualnych i performatywnych, w tym – site specific, street art i land art, performance, happening, a także za pomocą takich działań kulturowych jak np. warsztaty, spotkania, prezentacje. Temat realizacji – to przekraczanie granic: geograficznych, kulturowych, mentalnych, społecznych, administracyjnych…

Zgłoszenie

  1. “EASTREET” Wystawa fotografii ulicznej krajów Partnerstwa Wschodniego

Otwarte zaproszenie do udziału w wystawie fotografii ulicznej kierujemy zarówno do fotografów profesjonalnych, jak i amatorów. Nie narzucamy limitów wiekowych ani określonych parametrów technicznych prac. Intencją wystawy jest zebranie i zaprezentowanie zbiorowego portretu człowieka (nawet jeśli nie jest dosłownie obecny na zdjęciu) w przestrzeni publicznej miast Europy Wschodniej.

Zgłoszenie