Razem na rzecz sprawiedliwej przyszłości

Polska sieć Fundacji im. Anny Lindh (ALF) wraz z partnerami z Tunezji i Egiptu zaprasza 1 i 2 marca 2013 r. do Gdańska na dwudniowe forum Razem na rzecz sprawiedliwej przyszłości: dobre praktyki z zakresu dialogu społecznego o różnorodności, równości i demokracji.

Celami forum są integracja polskich członków sieci, dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie budowania otwartego społeczeństwa oraz rozwoju współpracy eurośródziemnomorskiej.

Głównego koordynatora forum, Fundację REVERS z Krakowa, oraz gdańskich gospodarzy, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Europejskie Centrum Solidarności oraz Instytut Kultury Miejskiej, wspiera konsorcjum 17 organizacji wraz z trzema zagranicznymi członkami ALF. Forum odbędzie się w salach XVI-wiecznego Ratusza Staromiejskiego (siedziba Nadbałtyckiego Centrum Kultury), w Instytucie Kultury Miejskiej, znajdującym się przy najbardziej reprezentacyjnej ulicy Gdańska, Długim Targu, a także, dzięki Europejskiemu Centrum Solidarności, na terenie Stoczni Gdańskiej – w kolebce ruchu społecznego „Solidarność”.

Forum rozpocznie debata przygotowana przez Międzynarodowe Centrum Kultury z Krakowa (polskiego koordynatora sieci ALF) o relacjach Polski z regionem śródziemnomorskim w perspektywie historycznej, ekonomicznej, społecznej, politycznej i kulturowej. Temat panelu zostanie rozwinięty podczas czterech debat: Uniwersalny charakter arabskich rewolucji; Edukacja wielokulturowa na rzecz różnorodności i dialogu; Równość płci w Polsce i krajach arabskich; Fakt medialny, czyli rola mediów w kształtowaniu stereotypów na przykładzie fałszywego postrzegania krajów arabskich. Każda debata umożliwi udział w dyskusji, wymianę własnych doświadczeń i opinii.

Refleksja nad poruszanymi tematami będzie kontynuowana w mniejszych grupach warsztatowych. Polscy członkowie ALF będą się integrowali dzięki tzw. „szybkim spotkaniom”. Używając Metody Otwartej Przestrzeni, stworzą rekomendacje dla całej sieci na lata 2013–2014 w dziedzinie współpracy eurośródziemnomorskiej na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wnioski zostaną przekazane organizatorom kwietniowego Forum ALF w Marsylii. Do udziału w forum zapraszamy – oprócz polskich członków ALF – m.in. lokalnych działaczy społecznych i kulturalnych z regionu Pomorza.

Informacje o przygotowaniach forum, zasadach rejestracji, szczegółowym programie, akredytacji dla prasy i ofercie dla sponsorów są publikowane na stronie www.justfuture.pl.

Informacje o tym, jak dołączyć do polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh można znaleźć na stronie www.alfpolska.org.

Informacja o projekcie i konkursie na stronie ALF Polska