Tłumacze bez granic

W dniach 24 listopada – 1 grudnia 2013 roku we Wrocławiu odbędzie się Międzynarodowe Seminarium Translatorskie TŁUMACZE BEZ GRANIC. 

Organizatorem Seminarium jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego , zaś współorganizatorami są: Pen Club oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.
Dyrektorem Seminarium jest Adam Pomorski, szef polskiego Pen Clubu.
Celem Seminarium jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności  tłumaczy przekładających poezję i prozę z języków:

  • białoruskiego
  • litewskiego
  • rosyjskiego
  • ukraińskiego
na język polski i odwrotnie.

Szczegółowy program Seminarium opublikowany zostanie do końca września 2013 roku.
Zajęcia (wykłady, seminaria, konwersatoria) prowadzić będą najwybitniejsi znawcy przedmiotu z Polski i zza granicy.

Przewiduje się, że w Seminarium weźmie udział 35-40 tłumaczy z Białorusi, Litwy, Polski, Rosji i Ukrainy.

Międzynarodowe Seminarium Translatorskie TŁUMACZE BEZ GRANIC finansowane jest ze środków Departamentu Dyplomacji Kulturalnej i Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Termin przesyłania zgłoszeń: 2 września 2013 roku, godz. 23:59