Społeczeństwo Obywatelskie na Białorusi

Rada Europy i Fundacja Pułaskiego serdecznie zapraszają na konferencję pt. „The State of Civil Society in Belarus”, która odbędzie się 26 października 2012 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Golden Floor – Millenium Plaza, przy al. Jerozolimskich 123A.

Konferencja będzie dla aktywistów białoruskich i przedstawicieli instytucji europejskich platformą wymiany doświadczeń oraz okazją do wypracowania wspólnej strategii działania w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej Białorusi po wyborach parlamentarnych z września 2012 r. Gośćmi będzie ok 35 wiodących przedstawicieli białoruskich niezależnych mediów, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, świata nauki i sztuki.

W ramach konferencji przewidziana jest otwarta dla publiczności sesja plenarna, podczas której uczestnicy omówią sytuację na Białorusi po wyborach parlamentarnych z września 2012 r, a także panel dyskusyjny, którego uczestnicy zastanowią się nad aktualną kondycją społeczeństwa białoruskiego, jego gotowością do uczestniczenia na równych zasadach w europejskim obiegu idei.

Prelegenci przybliżą kwestie praw człowieka (Aleh Hulak, przewodniczący Białoruskiego Komitetu Helsińskiego), sytuacji społeczno-ekonomicznej (Kamil Kłysiński, Ośrodek Studiów Wschodnich), sprawy równości płci i udziału kobiet w życiu publicznym (Olga Karatch, Centrum Inicjatyw Genderowych “Adliga”), stanu tożsamości białoruskiej (Andrei Vardomatski, Dyrektor Laboratorium “Novak”, niezależnego ośrodka badań opinii publicznej na Białorusi), możliwości tworzenia na Białorusi sztuki niezależnej (Artur Klinau, przewodniczący Białoruskiego Stowarzyszenia Sztuki Współczesnej) i recepcji tematyki białoruskiej na Zachodzie (Andrei Dureika, działający w Niemczech białoruski artysta, krytyk sztuki, członek grupy artystycznej “Revision”).
W imieniu Rady Europy głos zabiorą m.in. Jean-Marie Heydt, Przewodniczący Konferencji Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych (INGO), oraz dr Hanna Machińska, dyrektor Biura Rady Europy w Warszawie. Konferncję otworzy Zbigniew Pisarski, Prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Podczas konferencji uczestnikom wręczony zostanie numer specjalny „Kultury Enter” – „Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi”.

Tatsiana Netbayeva i Paweł Laufer (www.kulturaenter.pl, Fundacja Open Culture) wezmą udział w panelu II: „Situation of NGOs in Belarus”. Językiem roboczym konferencji będą j. angielski i białoruski/rosyjski. Zapewnione będzie także tłumaczenie symultaniczne na języki polski.

Uwaga! Z powodu ograniczonej liczby miejsc, wymagana jest rejestracja przez formularz rejestracyjny.

szczegółowy program konferencji dostępny na stronie http://www.belarus2012.pulaski.pl/