Szkoła Liderów Politycznych Partnerstwa Wschodniego

W roku 2013 Szkoła Liderów realizować będzie projekt skierowany do liderów politycznych z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Jego celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego w tworzeniu kapitału społecznego, niezbędnego w procesie zmian demokratycznych. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w szkoleniach rozwijających ich kompetencje liderskie, wizytach studyjnych, wymianie dobrych praktyk i aktywnościach służących sieciowaniu uczestników projektu. Odbiorcami projektu będą młodzi liderzy życia publicznego ww. krajów, pretendujący do bycia przyszłymi przedstawicielami kadr publicznych w swoich krajach, którzy zdobyte doświadczenia będą implementować w swoich społecznościach. Ponadto działanie ma zbudować sieć młodych ludzi aktywnie uczestniczących w życiu publicznym swoich krajów, tworzyć więzy między wszystkimi zaangażowanymi państwami, dać pole do nawiązania współpracy i zainicjowania wymiany pomysłów na wspólne działania.

Projekt realizowany będzie ze środków Ambasady Amerykańskiej na Ukrainie oraz  Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju “Wiedzieć Jak”, we współpracy z organizacjami partnerskimi: Europejskim Dialogiem z Ukrainy, Holenderskim Instytutem Demokracji Wielopartyjnej Reprezentacja na Kaukazie Południowym z Gruzji oraz Krajową Radą Młodzieży z Mołdawii.

Szkoła Liedrów