Mołdawia i Gruzja bliżej Europy. Zakończył się III Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie

Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie wzmocnił i podsumował ten program, wskazując na konieczność zwiększenia wysiłków na rzecz dalszego pogłębienia współpracy oraz reform między Unią Europejską a szóstką krajów tworzących PW.

Uczestnicy szczytu podkreślili, że Partnerstwo opiera się na fundamentalnych wartościach jak demokracja, rządy prawa, poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności.

Podczas tegorocznego szczytu Gruzja i Mołdawia uroczyście parafowały umowy stowarzyszeniowe z UE, obejmujące porozumienia o strefie wolnego handlu. Wszyscy jego uczestnicy podkreślili potrzebę podpisania umów stowarzyszeniowych wraz z postanowieniami o strefach wolnego handlu z Mołdawią i Gruzją do jesieni 2014 r.- To bardzo ważny moment w relacjach UE z Gruzją i Mołdawią - powiedział na uroczystości w litewskiej stolicy szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy. Z kolei prezydent Litwy Dalia Grybauskaite podkreśliła, że parafowanie umów stowarzyszeniowych z Gruzją i Mołdawią jest dowodem na to, iż “Partnerstwo Wschodnie działa”. - Były wzloty i upadki, ale możemy dziś powiedzieć, że Europa się poszerza – powiedziała. Z zadowoleniem przyjęto także osiągnięcia Mołdawii w wypełnieniu warunków Planu Działania ws. Liberalizacji Wizowej, co otwiera drogę do wprowadzenia ruchu bezwizowego pomiędzy UE a Mołdawią. Obok przyjęcia Wspólnej Deklaracji zawierającej powyższe decyzje, w trakcie szczytu podpisano umowę o ułatwieniach w wydawaniu wiz z Azerbejdżanem oraz umowę ramową UE-Gruzja ws. udziału Gruzji w operacjach wojskowych i misjach cywilnych z zakresu Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE. Parafowano także umowę o wspólnej przestrzeni lotniczej między Unią Europejską a Ukrainą. To kolejny dowód na postępy współpracy i kompleksowość Partnerstwa Wschodniego. UE podkreśliła również gotowość do podjęcia decyzji ws. podpisania umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą, wskazując, iż czeka na sygnał z Kijowa w tej sprawie. Jednocześnie przypomniała, że długofalowo zawarcie tej umowy przyniesie znaczące korzyści.

- Wyniki szczytu pokazują, że w Partnerstwie Wschodnim działa zasada „więcej za więcej” – skomentował szef MSZ Radosław Sikorski. – Kraje reformujące się, jak Mołdawia, otrzymują z tego tytułu realne korzyści.

Szczyty Partnerstwa Wschodniego odbywają się co dwa lata. Pierwszy, założycielski Szczyt PW miał miejsce w Pradze w maju 2009 r. Kolejny, we wrześniu 2011 r., zorganizowała Polska, pełniąca wówczas Prezydencję w Radzie UE. IV Szczyt Partnerstwa Wschodniego odbędzie się w Rydze w 2015 r. W tegorocznym  Szczycie w Wilnie uczestniczyli szefowie państw i rządów z 28 państw członkowskich UE oraz sześciu państw partnerskich (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina), a także najwyżsi przedstawiciele instytucji europejskich. Polskę reprezentowali prezydent RP Bronisław Komorowski oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wśród przedstawicieli państw unijnych znaleźli się między innymi Kanclerz Niemiec Angela Merkel, Prezydent Francji Francois Hollande i Premier Wielkiej Brytanii David Cameron.

W kuluarach Szczytu doszło także do bilateralnego spotkania ministra Radosława Sikorskiego z szefem białoruskiej dyplomacji Uładzimirem Makiejem. Było to pierwsze polsko-białoruskiego spotkanie na tym szczeblu od 2010 r. Rozmowa dotyczyła stosunków dwustronnych, ułatwień wizowych, ruchu granicznego. Polski minister podjął kwestię więźniów politycznych na Białorusi. Strona białoruska zadeklarowała gotowość przystąpienia do rozmów o ułatwieniach wizowych z Unią Europejską, w tym podpisania umowy o readmisji.

 

Marcin Wojciechowski

Rzecznik Prasowy MSZ

Wspólne oświadczenie Ministrów Polski i Szwecji o sytuacji w Ukrainie

Szczyt w Wilnie