Stypendia dla krajów sąsiadujących

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej oferuje dużą liczbę stypendiów dla absolwentów szkół wyższych z krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa na studia podyplomowe w Kolegium Europejskim – w kampusie w Brugii lub w Natolinie (Warszawa) ­­̶ w roku akademickim 2013-2014.

Stypendium pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty podróży.

Kraje biorące udział w programie: Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Mołdawia, okupowane terytorium palestyńskie, Syria, Tunezja i Ukraina.

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się ze stroną internetową Kolegium Europejskiego i sprawdzenie niezbędnych informacji dotyczących wymogów akademickich i językowych. Aby zostać włączonym do programu, należy zarejestrować się i złożyć wniosek online. Następnie należy wydrukować formularz zgłoszeniowy i wysłać go pocztą do Biura Rekrutacji Kolegium Europejskiego, załączając wymagane dokumenty.

Więcej informacji na stronie EU Neighbourhood