Sieć Współpracy Kulturalnej Krajów Partnerstwa Wschodniego

Zachęcamy do włączenia się w działania przygotowujące do powołania Sieci Współpracy Kulturalnej Krajów Partnerstwa Wschodniego – zrzeszającą osoby i podmioty kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz prowadzące działalność w tych krajach. Inicjatywa powołania takiej sieci powstała podczas warsztatów w ramach I Kongresu, chcielibyśmy kontynuować ten wątek i zachęcić do dyskusji nad tworzeniem sieci, jej misji i celów.

Podczas Kongresu grupa warsztatowa zapisała najważniejsze zadania jakimi taka sieć powinna się zajmować, jest to m. in.:

Jesteśmy także zainteresowani współpracą stałą z ośrodkami kultury w krajach PW, które chciałyby zaangażować się w działania na rzecz Kongresu, tworzenia sieci oraz wymiany informacji. W tym roku Zespół Kongresu planuje wizyty w ośrodkach kultury w krajach Partnerstwa Wschodniego, które chciałyby włączyć się aktywnie w budowanie sieci. Chcemy podjąć bezpośrednią dyskusję nad kierunkiem dalszych działań sieci, kolejnego Kongresu, oraz nad wykorzystaniem rekomendacji Kongresu do wspierania kultury w krajach Partnerstwa Wschodniego.

Czekamy również na wszelkie sugestie, oraz na propozycje nazwy dla sieci – krótkiej, oddającej specyfikę transgranicznej działalności kulturalnej, zrozumiałej w wielu kręgach kulturowych.

Zainteresowanych włączeniem się do grupy dyskusyjnej prosimy o zgłaszanie na adres: info@epccongress.eu