Program rezydencyjny dla kadr organizacji badawczych

Tylko do 17 stycznia 2013 r. organizacje badawcze mają zgłaszać się do wzięcia udziału w programie wymiany kadr w ramach unijnego programu wymiany: “Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)” finansowanego w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR). Zaproszenie jest otwarte dla organizacji z krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa, z którymi Unia Europejska ma podpisaną umowę licencyjną lub jest w trakcie jej negocjowania.

Projekty w ramach tego działania mają przyczynić się w znacznym stopniu do budowy nowych i wzmacnianiu istniejących sieci współpracy w dziedzinie badań międzynarodowych między państwami członkowskimi a krajami stowarzyszonymi objętych traktatem Nauka i Technologie w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 Stycznia 2013 do g. 17.00. (EU Neighbourhood Info)

Szczegóły: http://euroeastculture.eu/en/news/view-research-staff-exchange-opportunities-under-marie-curie-call-1207.html