Rekomendacje Pierwszego Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego

Przedstawiamy Rekomendacje I Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego. W tym dokumencie staraliśmy się uwzględnić wszystkie kilkadziesiąt postulatów, postawionych przez grupy robocze Kongresu.

Przedstawiamy Rekomendacje I Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego. W tym dokumencie staraliśmy się uwzględnić wszystkie kilkadziesiąt postulatów, postawionych przez grupy robocze Kongresu. Nad ich opracowaniem pracował zespół złożony z przedstawicieli Rady Programowej, grup roboczych oraz organizatorów Kongresu. Dziękujemy za wszystkie komentarze i uwagi do tekstu Rekomendacji. Jesteśmy bardzo wdzięczni osobom, które zaangażowały się we współpracę redakcyjną i korektorską.

Rekomendacje Kongresu przygotowane w trzech wersjach językowych można pobrać poniżej:

 

Wsparcie w promocji rekomendacji:

Jako zespół Kongresu w listopadzie 2012 roku w Domu Polski Wschodniej w Brukseli będziemy obecni na spotkaniu propagującym Rekomendacje Kongresu i ideę Kulturowego Partnerstwa Wschodniego wśród mieszkańców Brukseli, europosłów, członków Komisji Europejskiej. Będziemy również obecni na spotkaniu sieci Eurocities i Trans Europe Halles. Roześlemy Rekomendacje do ich nominalnych adresatów w całej Unii Europejskiej. Będziemy je również promowali na forach i spotkaniach sieci europejskich, w których uczestniczymy. Zachęcamy wszystkich do jak najszerszej dystrybucji Rekomendacji Kongresu, tak aby dotarły one do wszystkich kluczowych osób, decydentów, środowisk, organizacji i podmiotów.