RE-DIRECTING: EAST

RE-DIRECTING: EAST nowy projekt A-I-R Laboratory / Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski kieruje uwagę na regiony dotychczas mało obecne w warszawskim programie rezydencji artystycznych, obejmując kraje Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu. Rozpoczynający się w czerwcu 2013 roku projekt ma na celu zbudowanie nowych przestrzeni dialogu i poszukiwań. Skomplikowana sytuacja geopolityczna regionu nie sprzyjała nawiązywaniu relacji nie tylko z bardziej oddaloną zachodnią częścią Europy, ale nawet pomiędzy sąsiadującymi ze sobą krajami. Zaproszenie do Warszawy kuratorów, artystów i innych osób działających w obszarze sztuki współczesnej, przyczyni się do tworzenia sieci komunikacji i wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy oddalonymi od siebie światami. Warszawa, dzięki swoim doświadczeniom historycznym i geograficznemu położeniu, jest idealnym miejscem takiego spotkania.

W pierwszej edycji projektu, od czerwca do października 2013 roku gośćmi A-I-R Laboratory w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski będą kuratorzy i inni praktycy z obszaru kultury z Afganistanu, Armenii, Iranu, Iraku, Izraela, Jordanu, Kirgistanu, Libanu, Mołdawii, Pakistanu, Rosji, Syrii, Turcji, Ukrainy.

Co środę o godz. 18.00 będą się odbywały publiczne prezentacje: Re-Directing: East Conversations.
W ten dzień dla publiczności będzie dostępne też Studio projektu – miejsce pracy, spotkań, skład materiałów zgromadzonych w trakcie trwania projektu, proto-wystawiennicza przestrzeń zaprojektowana przez Jana Strumiłło.
Rozmowy będą rejestrowane i udostępniane na online na stronie: http://www.csw.art.pl/index.php?action=tv&lang=eng

Program oraz szczegóły na stronie http://www.csw.art.pl/index.php?action=aktualnosci&s2=1&id=777&lang=