Program Wyszehradzki 4 Partnerstwo Wschodnie

Program Wyszehradzki 4 Partnerstwo Wschodnie  (V4EaP) został zainicjowany w 2011 roku przez rządy państw Grupy Wyszehradzkiej (Oświadczenie z czerwca 2011) aby wzmacniać współpracę między regionem Wyszehradzkim i krajów Partnerstwa Wschodniego. Głównym celem programu jest dzielenie się doświadczeniami, wymiana know-how krajów Wyszehradzkich o transformacji społecznej, ekonomicznej i kulturalnej, demokratyzacji i współpracy regionalnej w szczególności poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie współpracy między samorządami, uczelniami i poszczególnych obywateli.

Program został uruchomiony w 2012 roku z łącznym budżetem w wysokości 1,456,800 w ramach następujących czterech oddzielnych programów:

Długotrwałe projekty współpracy

Program na dofinansowanie długoterminowych projektów współpracy o charakterze strategicznym , który łączy beneficjentów z  krajów Wyszehradzkich z krajami Partnerstwa Wschodniego. Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursu.

Termin: 15 czerwca

Granty Standardowe

Program finansowy dla małych projektów krótkoterminowych, których zakres działań nie przekracza roku i angażuje co najmniej jednego partnera z krajów V4 i jednego z krajów PW.

Termin: 15 września

Wyszehradzkie Granty Studyjne

Dotacja ma służyć jako wsparcie dla rozwoju, akredytacji i uruchomienia kursów uniwersyteckich lub całych programów studiów, które zajmują się specyficznymi zjawiskami związanymi z doświadczeniami krajów V4 z okresem transformacji, demokratyzacji, praw człowieka i akcesją do UE.

Termin: 10 listopada 2012

Stypendia

Stypendia dla obywateli krajów PW przyjeżdżających na studia do uczelni prywatnych i  publicznych akredytowanych w krajach V4.

Termin: 1 stycznia