Program III Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego

Program III Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego

Prace Kongresu będą obracały się wokół 5 paneli tematycznych, w których wystąpi ok. 80 gości z ponad 20 krajów świata, m.in. Polski, Ukrainy, Rosji, Gruzji, Mołdawii, Francji czy Niemiec. Dyskusje będą dotoczyły następujących zagadnień: Kryzys wartości Europejskich, Strach w kulturze/Kultura strachu, Sztuka jako prowokator zmian, Polityka kulturalna i ekonomia kultury, Kultura i komunikacja. Równoprawną częścią Kongresu, będą warsztaty praktyczne, adresowane do animatorów, kuratorów i  działaczy kultury .

Uzupełnienie Kongresu stanowi program artystyczny, w którym odbędzie się prezentacja środowisk twórczych z różnych miast Ukrainy, projekty artystyczne ze Lwowa, warsztaty krytyki artystycznej, kina amatorskiego, dziennikarstwa kulturalnego i inne. W ciągu trzech dni Kongresu we Lwowie zaplanowano ponad sto intelektualno-kulturalnych wydarzeń, włącznie z Festiwalem Partnerstwa Ukraina-Polska i Dniami Sztuki Performance we Lwowie – największym tego typu festiwalem na Ukrainie.

4 września 2015

10.30 -11.30

Uroczyste otwarcie III Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego

Prezentacja założeń Kongresu z udziałem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka, Mera Miasta Lwów Jurija Sadowego i zaproszonych gości (Jaroslav Drozd, Juriy Ruban, Vyacheslav Kyrylenko, Levan Haratishvili, Andrey Chistol,Micheil Sakashvili, Audrone Nugaraite, Volodymyr Melnyk,Zenoviy Mazuryk, Oleksandra Koval)

11.30 -12.30

Wykład inauguracyjny Micheila Sakashvilego pt. „Misja kultury”

Dyskusje i warsztaty

12.30-14.00

Wykład otwarty

„Misja kultury wobec kryzysu”

Paneliści: Mikhail Gnedovsky (Rosja), Pascal Brunner (Francja)

Moderator: Oksana Forostyna (Ukraina)

15.00-16.00

Linia tematyczna: Kryzys wartości europejskich

„Partnerstwo wschodnie  – deklaracje i rzeczywistość” – wykład otwarty

Paneliści: Oleksandr Sushko (Ukraina), Jan Piekło (Polska), Leonid Kalitenya (Litwa-Białoruś)

Moderator: Zhanna Bezpyatchuk (Ukraina-Belgia)

Linia tematyczna: Strach w kulturze/kultura strachu

„Strach jako metafora współczesnej kultury” – dialog

Paneliści: Adam Pomorski (Polska), Frank Furedi (Wielka Brytania)

Sztuka jako prowokator zmian: „Brytyjski model prowokacji w sztuce od Jamie McCartney’a” -dyskusja

Paneliści: Jamie McCartney (Wielka Brytania), Jerzy Onuch (Polska),Tamar Raban (Izrael)

Moderator: Bohdan Shumylovych (Ukraina)

Linia tematyczna :Polityka kulturalna i ekonomia kultury

„Polityka kulturalna: państwo, region, miasto” – dyskusja

Paneliści: Andriy Sadovyi (Ukraina), Levan Kharatishvili (Gruzja),Juriy Ruban (Ukraina), Andrey Chistol (Mołdawia)

Moderator:Olesya Ostrovska-Lyuta (Ukraina)

Linia tematyczna: Kultura i komunikacja

„Komunikacja w kulturze, która zmienia społeczeństwa. Rola państwowych mediów w promocji kultury” – dyskusja

Paneliści: Audrone Nugaraite (Litwa), Zurab Alasania (Ukraina)

Moderator: Juriy Rybachuk

17.00 – 18.00

Linia tematyczna: Kryzys wartości europejskich

„Forteca Europa” – wykład otwarty

Paneliści: Tomek Kitlinowski (Polska), Jaroslaw Minkin (Ukraina), Ferdinand Richard (Francja), Marcus Ortel (Niemcy)

Moderator: Philippe De Lara (Francja)

Strach w kulturze/Kultura strachu: „O strachu i nadziei w kulturze europejskiej” – wykład otwarty

Andriy Sodomora (Ukraina)

Linia tematyczna: Sztuka jako prowokator zmian

„Sztuka jako sposób poznawania świata” – dyskusja

Paneliści: Tiberiy Silvashi (Ukraina), Michał Aniempadystau (Białoruś), Bohdan Shumylovych (Ukraina)

Moderuje: Viktoria Danelyan

Linia tematyczna: Polityka kulturalna i ekonomia kultury

„Strategia kulturalna Ukrainy i jej udział w programach międzynarodowych”  – okrągły stół

Paneliście: Anatoliy Bucenko (Ukraina), Andriy Witrenko (Ukraina), Jarosław Godun (Polska)

Moderuje: Antin Borkowskyj

Linia tematyczna: Kultura i komunikacja

„Znane media kulturalne? Problemy kulturalno-medialnych projektów w czasie kryzysu.” – dyskusja

Paneliści: Joseph Confavreux (Francja), John Makovey (Mołdawia),Oleksandr Stasov (Ukraina)

Moderator:Iryna Slavinska (Ukraina)

18.30- 20.00

Kryzys wartości europejskich: „Konkretne formy i przykłady integracji” – warsztaty

Prowadzący: Robert Alagjozovski (Macedonia), Alim Aliyev (Ukraina), Borys Zakharov (Ukraina).

Kultura i komunikacja: „Media i kultura” – warsztaty

Prowadzący: Miłosz Zieliński

 

5 września 2015

10.30-12.00

Linia tematyczna: Kryzys wartości europejskich

„Wartości europejskie. Między symbolami a rzeczywistością” – dyskusja

Paneliści: Philippe De Lara (Francja), Tomek Kitliński (Polska)

Moderator: Zenon Koval (Belgia)

Linia tematyczna: Strach w kulturze/Kultura strachu

„Reżim strachu i kultura nadziei” – okrągły stół

Paneliści: Myroslav Murynovych (Ukraina),Jiří Dědeček (Czechy), Gabor Demszky (Węgry),Karol Modzelewski (Polska)

Moderator:Andriy Pavlyshyn (Ukraina)

Linia tematyczna: Sztuka jako prowokator zmian

„Sztuka jako instrument zmian środowiska miejskiego” – dyskusja

Paneliści: Ragnar Siil (Estonia), Jean-Christophe Canter (Francja), Igor Tishenko (Ukraina)

Moderator: Terry Sandell (Wielka Brytania)

Linia tematyczna: Polityka kulturalna i ekonomia kultury

„ Wybór strategii: modele polityki kulturalnej dla Ukrainy 2015” – dyskusja

Paneliści: Olesya Ostrovska-Lyuta (Ukraina),Natalia Zabolotna (Ukraina)

Moderator: Iryna Podolyak (Ukraina)

Linia tematyczna: Kultura i komunikacja

„Dostęp do wszechobecnej informacji: jak to zmieniło świat?” – dyskusja

Paneliści: Vaclav Belohradsky (Czechy), Ruslan Savchynskyi (Ukraina), Pavlo Kutuiev (Ukraina)

Moderator: Edwin Bendyk

12.30-14.00

Linia tematyczna: Kryzys wartości europejskich

„Wartości europejskie w kontekście ukraińskim i postradzieckim” – dyskusja

Paneliści: Alexei Bratochkin (Białoruś),Evgen Golovacha (Ukraina)

Moderator: Jarosław Godun (Polska)

Linia tematyczna: Strach w kulturze/Kultura strachu

„Strach(y) sztuki: cenzura i samocenzura” – dyskusja

Paneliści: Joanna Wichowska (Polska), Sergiy Shabohin (Białoruś), Oksana Barshynova (Ukraina), Lasha Chkhartishvili (Gruzja)

Moderator: Natalia Kosmolinska (Ukraina)

Linia tematyczna: Sztuka jako prowokator zmian

„Obecna przestrzeń sztuki: intelektualna prowokacja” – dyskusja

Paneliści: Marat Gelman (Rosja-Czarnogóra), Eulalia Domanowska (Polska), Olga Sahaydak (Ukraina)

Moderator:Zenoviy Mazuryk (Ukraina)

Linia tematyczna: Polityka kulturalna i ekonomia kultury

„Innowacja i kultura: wzajemne inspiracje” – dyskusja

Paneliści: Dmytro Kalyta (Ukraina), Mikhail Gnedovsky (Rosja), Jaroslav Rushchyshyn (Ukraina)

Moderuje: Illya Kenigstein (Ukraina-Izrael)

Linia tematyczna: Kultura i komunikacja

„Globalne tendencje medialne przyszłości. Czego kultura powinna się spodziewać?” – dyskusja

Paneliści: Kateryna Serhac’kova (Ukraina), Miłosz Zieliński (Polska), John Makovey (Mołdawia), Ostap Procyk (Ukraina)

Moderator: Edwin Bendyk

15.00-16.30

Linia tematyczna: Kryzys wartości europejskich

„Konkretne formy i przykłady integracji” – warsztaty

Prowadzący: Robert Alagjozovski (Macedonia), Alim Aliyev (Ukraina), Borys Zakharov (Ukraina)

Linia tematyczna: Strach w kulturze/Kultura strachu

„Fobie współczesnej humanistyki” – okrągły stół

Paneliści: Oksana Forostyna (Ukraina), Jan Sowa (Polska), Illya Utekhin (Rosja)

Moderator: Olena Haleta (Ukraina)

17.00-18.30

„Targi dobrych praktyk” – warsztaty dla wszystkich

Prowadząca: Agata Will

6 września 2015

10.30 -12.00

Podsumowanie III Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego

13.00-14.00

Wykład otwarty podsumowujący III Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego