Program festiwalu “Integracje – Mediacje”

Integracje – Mediacje to poszukiwanie nowej formuły festiwalu ukazującego współczesne oblicze kultury i sztuki wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego. Jego program został stworzony w eksperymentalnym procesie wspólnotowego  partycypacyjnego budowania dzieła zbiorowego poprzez mediację i dialog pomiędzy artystami, animatorami, producentami z Europy Wschodniej i Zachodniej. W festiwalu składającym się z 40 projektów weźmie udział 250 artystów.

Prezentujemy pracę naszych gości – artystów ze wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego, z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy – nie tylko jako zwykłe, festiwalowe wydarzenie kulturalne. Udana prezentacja artystyczna to cała filozofia działania, której zasad trzeba się nauczyć i z wyczuciem je stosować. Polega ona na równorzędnym partnerstwie i świadomym inwestowaniu we współpracę ponad granicami, na traktowaniu kulturowego bogactwa Wschodu – wbrew stereotypom i kryzysowi – jako kapitału na przyszłość.



W programie „Integracji – Mediacji” m.in.:

Wschód kina” - 14-29.09.2013

Zapowiedzią Festiwalu jest wrześniowy przegląd mistrzowski – „Wschód kina”. Jego program został przygotowany przez filmoznawców z krajów Partnerstwa Wschodniego, z zamierzeniem ukazania nieznanej rzeczywistości Europy Wschodniej. Prezentowane będą m.in.: filmy Siergieja Eisensteina, Andrieja Tarkowskiego, Siergieja Paradżanowa, Siergieja Łoźnicy, Siergieja Dworcowoja.

Więcej informacji: http://warsztatykultury.pl/wschod-kina-przeglad-kinematografii-europy-wschodniej/

Ukraiński Zriz.Liman.2013 – II triennale współczesnej sztuki ukraińskiej – prezentacja ponad 50 artystów sztuki współczesnej z całej Ukrainy. Tematem tej edycji jest Liman (delta), metafora sytuacji współczesnej sztuki ukraińskiej, jej tymczasowości, niezależności, płynności. Kurator – Vlodko Kaufman.
„Lwowski kurator tworzy w Lublinie wystawę postkolonialnej sztuki ukraińskiej (na europejskiej i nawet polskiej prowincji), a nie we Wrocławiu czy Warszawie. Warto porównywać sztukę na poziomie prowincji – to szansa na zrozumienie istoty procesów wewnętrznych, które odbywają się na pograniczu. Być może właśnie taki proces pomoże nam zorientować się w swojej tożsamości i zakochać się w swej sztuce pierwszą miłością, bezwarunkowo i bezpretensjonalnie, lekko i naturalnie.” (Biba Shulc)

Platforma białoruskiego teatru ruchu – prezentacja najciekawszych dokonań białoruskich artystów tańca współczesnego. Swoje najnowsze spektakle zaprezentują: Dance Company SKVO’s, Gallery, Dance Theatr, InZhest oraz Quadro Dance Theatre. Towarzyszyć im będą polskie zespoły: Lubelski Teatr Tańca i Grupa Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej.

Cykl koncertów Wschodnie Dźwięki to poszukiwanie najciekawszych i nieznanych w naszym kraju zjawisk muzycznych z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Europy Środkowo-Wschodniej. To ucieczka od typowego wizerunku Wschodu i jego muzyki, jako siedliska wyłącznie tradycji, folkloru, dumek i „hej sokołów”. Wystąpią m.in.: Dubioza Kolektiv, DVA, Hycz Orkiestra & Miąższ, Kairos, Kakaxa, Banda Arkan Hutsul Soundsystem, Me and my Monkey, Messer Chups, Orkiestra Św. Mikołaja, Południce & Liquid Molly, Port Mone.

Podczas kilkudniowych rezydencji artystycznych (Gruzja, Armenia, Ukraina, Mołdawia, Polska) w ramach projektu Connected by the Border zaprezentowane zostaną instalacje i performance realizowane w przestrzeniach miasta, poruszające tematykę przekraczania granic: geograficznych, społecznych, mentalnych, etc.

EASTREET wystawa fotografii ulicznej z krajów Partnerstwa Wschodniego  – pierwsza tak duża zbiorowa prezentacja fotografii ulicznej artystów ukazujących oblicza miast Wschodniej Europy. Intencją projektu jest zebranie i zaprezentowanie zbiorowego portretu człowieka w przestrzeniach publicznych krajów Partnerstwa Wschodniego.

Bazar wschodnich wydawnictw - targi książek, czasopism, rozmowy nt. kulturowej roli mediów w Europie Wschodniej i na Kaukazie.

 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Pełny program: www.wschodkultury.eu/lublin/