Platforma Nataša

Zapraszamy na stronę nowej inicjatywy dla rozwoju kultury w krajach Partnerstwa Wschodniego www.natasaplatfrom.net