Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy

Dom Polski Wschodniej w Brukseli oraz Fundacja Pogranicze i Ośrodek “Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach w dniach 10  -12 maja zaprosili na sympozjon pt. „Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy”, który odbył się w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. 

Spotkanie z udziałem przedstawicieli instytucji rządowych było adresowane jest do przedstawicieli samorządów pięciu polskich województw wschodnich (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury współpracujących z krajami Partnerstwa Wschodniego. Tematem warsztatów i debat była współpraca tych dwóch środowisk przy realizacji projektów ze Wschodem w obszarze dialogu międzykulturowego.

W programie spotkania znalazła się debata poświęcona znaczeniu kultury dla rozwoju dobrosąsiedzkiej współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego. Ważną częścią sympozjonu były warsztaty, których celem będzie wypracowanie konkretnych form współpracy i rozwiązań w obrębie polityki kulturalnej dla działań w programach: „Wschód Kultury”, „Laboratoria Praktyk Międzykulturowych” oraz „Wschodnia Oś Kultury”. Warsztaty prowadzili przedstawiciele Fundacji i Ośrodka Pogranicze, Warsztatów Kultury w Lublinie oraz Narodowego Centrum Kultury. Ponadto odbyła się prezentacja planowanego na 1–6 października Kongresu KIEW pt. „Kultura dla Partnerstwa” w Lublinie oraz spotkanie wokół książki „Podręcznik Dialogu” wydanej wspólnie przez Fundację Pogranicze i Dom Polski Wschodniej.

Celem spotkania było stworzenie platformy dla współpracy i wymiany doświadczeń w obszarze projektów kulturowych dedykowanych krajom Partnerstwa Wschodniego oraz wypracowanie konkretnych propozycji projektów angażujących różne podmioty w realizację długofalowych, partnerskich działań ze Wschodem.