Otwarty nabór dla młodych artystów performance

Fundacja Sztuki Performance zaprasza artystów, którzy nie ukończyli 35 roku życia, do składania propozycji performances w ramach programu otwartego V edycji festiwalu Performance Platform Lublin. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20.08.2013.

Festiwal jest cyklicznym wydarzeniem prezentującym różnorodność dróg, strategii i kierunków w obszarze sztuki performance. Ze względu na profil festiwalu, organizatorzy proszą o składanie propozycji wyłącznie z zakresu sztuki performance – propozycje wystąpień parateatralnych, tanecznych, muzycznych – nie będą rozpatrywane.
Performance Platform Lublin 2013 odbędzie się w dniach 17 – 19.10.2013 r. w Galerii Labirynt w Lublinie.

Artystom zakwalifikowanym do udziału w festiwalu Fundacja zapewnia:
- zakwaterowanie w dn. 16 – 20.10.2013
- honorarium w wysokości 900 PLN
- artystom mieszkającym poza Polską – częściowy zwrot kosztów podróży (max. 500 PLN)
- dokumentację fotograficzną i wideo performances podczas festiwalu
- pomoc techniczną oraz pomoc w organizacji materiałów do performance

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy: tutaj

Organizator: Fundacja Sztuki Performance
Współpraca: Galeria Labirynt
Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Miasta Lublin