Pojęcie kultury jako czynnika wzrostu gospodarczego. Nowe podejście w Południowym Kaukazie – zgłoś referat do międzynarodowej konferencji

Kultura jako źródło rozwoju gospodarczego jest powszechnie uznawana w międzynarodowych badaniach i praktyce. Międzysektorowy charakter kultury, jej udział w sektorze społecznym i gospodarczym oraz jej rola w stymulowaniu rozwoju społecznego i gospodarczego człowieka w dużej mierze odzwierciedlana w programach międzynarodowych, dokumentach i przepisach. W związku z tym rola kreatywnych / przemysłów kultury jako źródła tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego nabiera rosnącego znaczenia.
Chociaż pojęcie kultury dla rozwoju gospodarczego zostało międzynarodowo uznane, wciąż to nowe podejście do kultury w krajach Południowego Kaukazu jest słabe, chociaż potencjał jest obiecujący. Międzynarodowa konferencja “Pojęcie kultury jako czynnika wzrostu gospodarczego. Nowe podejście w Południowym Kaukazie”, ma na celu wprowadzenie pojęcia “ekonomii kultury” do krajów Południowego Kaukazu, zdobycie wiedzy od Europy Zachodniej oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat perspektyw gospodarka kultury zintegrowanego podejścia.
Językiem konferencji będzie: angielski i rosyjski

Proces zgłaszania raportów, prezentacji i artykułów:
Uczestnicy proszeni są o przesłanie CV i skrót artykułu czy prezentacji )max. 300 słów) na adres: ano@gaccgeorgia.org.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń mija 15 czerwca 2013

Organizatorzy zapewniają zwrot kosztów uczestnictwa w konferencji

Kontakt:
Ana Shanshiashvili, ano@gaccgeorgia.org or Irina Mania irina@gaccgeorgia.org
Georgian Arts and Culture Centre
Address:7 Niko-Nikoladze str. 0108, Tbilisi, Georgia
Tel: (+995 32) 2931335, www.geccgeorgia.org

 

Zródło: Project’s Announcement