Na wschodniej drodze dialogu międzykulturowego

Już w najbliższym tygodniu w ramach projektu „Wschód-Zachód: o dialogu międzykulturowym” odbędzie się cykl prezentacji dotyczących tworzenia międzynarodowych projektów i nawiązywania partnerstw między organizacjami z państw członkowskich UE ukierunkowanymi na współpracę z poradzieckim obszarem kulturowym. Inicjatywa obejmuje również spotkanie dotyczące pozyskiwania funduszy i grantów wspierających współpracę z obszarem byłego ZSRR.

Wydarzenia otwarte zaplanowano 19 lipca (prezentacja dotycząca możliwości realizowania projektów ze Wschodem przy wsparciu środków grantowych; godz. 15:00-18:00) oraz 20 lipca (cykl prezentacji i dyskusji pt. „Aspekty praktyczne współpracy UE z krajami obszaru poradzieckiego”; godz. 09:00-19:00). Spotkania odbędą się w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej (al. Mickiewicza 3) w Krakowie.

Projekt ma na celu zwiększenie wiedzy na temat możliwości tworzenia projektów i przedsięwzięć partnerskich ukierunkowanych na współpracę we wschodnim kontekście. W działaniach wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń młodzieżowych z sześciu państw (Czechy, Węgry, Hiszpania, Włochy, Niemcy oraz Polska), którzy mają doświadczenie w nawiązywaniu partnerstw z organizacjami z poradzieckiego obszaru kulturowego. Rezultatem spotkań będzie opracowanie scenariuszy przyszłych inicjatyw, mających na celu podniesienie kompetencji uczestników i wzmocnienie umiejętności współdziałania na poziomie międzynarodowym.

Inicjatorem i organizatorem projektu jest Instytut Wschodnich Inicjatyw, który od 2010 roku zajmuje się promowaniem kultury Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej oraz wspieraniem rozwoju współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej a obszarem poradzieckim.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Młodzież w działaniu.

 

Więcej informacji: www.ew.iwi.org.pl

Kontakt: projects@iwi.org.pl